čtvrtek 22. prosince 2016

Kráčíš po cestě mudrců?

Období Vánoc je celé o cestování. Lidé cestují, aby mohli být doma se svými rodinami. Děti míří do domů svých prarodičů. Univerzitní kampusy se stávají opuštěnými městy duchů.

Samotný vánoční příběh je plný putování. Josef s Marií cestují kvůli sčítání lidu do Betléma. Andělé cestovali z nebe, aby mohli říct pastýřům o Ježíšově narození. Pastýři cestovali k jesličkám. Josef, Marie a Ježíš putovali do Egypta, aby unikli Herodovu smrtelnému rozsudku.

Ale nejúžasnější putování ze všech je cesta třech mudrců.


Moc toho o třech mudrcích nevíme. Většina detailů, které známe, jsou tradice. (Například Bible nikde neříká, že mudrcové byli tři. Nemluví o nich jako o králích. Nedává jim jména, ani neurčuje jejich etnický původ.) Zmiňuje se o nich pouze prvních 14 veršů druhé kapitoly evangelia Matouše.

Ale to málo, co o mudrcích víme, dělá jejich příběh ještě více fascinujícím. Proč se tři nežidovští cizinci zajímají o narození židovského krále? Jak to, že znají a proč je vůbec židovská proroctví zajímají? Proč cestovali tak daleko kvůli tomu, aby mohli spatřit dítě?

Ti muži stojí tiše v pozadí na většině betlémů, oblečeni v jejich divných róbách a podivných účesech. Nejsou hlavními postavami vánočního příběhu. Ale nabízejí nám zajímavou příležitost zamyslet se nad cestou hledání Boha.

středa 14. prosince 2016

Výpravný válečný film Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny režiséra Mela Gibsona byl nominován na 3 Zlaté glóby

Film, který podle skutečného příběhu líčí hrdinství Desmonda Dosse, který odmítl bojovat se zbraní v ruce a který byl vyznamenán kongresovou medailí cti, byl nominován v kategorii nejlepší film - drama, nejlepší herec pro Andrewa Gartfielda a nejlepší režie pro samotného Gibsona.Nominace přichází po dekádě, ve které většina Hollywoodu Gibsona bojkotovala kvůli antisemitským nadávkám policistovi při zatýkání v roce 2006 (z důvodu řízení v opilosti). Další bohatě medializovaná kauza, která ublížila Gibsonově pověsti, byla nahrávka, ve které vyhrožuje fyzickým napadením matce svého dítěte.

To, že film Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny souvisí s adventismem, vedlo u velké části členů církve k pokusům vysvětlit veřejnosti fakta o Desmondu Dossovi, jeho důvodech odpírání bojovat a o denominaci, ke které patřil.

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny se dostal do kin 4. listopadu. Vypráví příběh Dosse, adventisty, medika ve druhé světové válce, který odmítal bojovat a který byl oceněn medailí cti za záchranu 75 mužů v bitvě o Okinawu.

pátek 9. prosince 2016

Donald Trump jmenoval doktora B. Carsona ministrem bytové výstavby a rozvoje měst

Nově zvolený prezident Donald Trump jmenoval neurochirurga ve výslužbě Benjamina Carsona do funkce ministra bytové výstavby a rozvoje měst. Carson bude prvním adventistou sedmého dne, který se dostane do vlády Spojených států. Carson vystřídá demokrata Juliana Castra jako 17. ministr bytové výstavby a rozvoje měst, bude řídit ministerstvo s rozpočtem blížícím se k 50 miliardám dolarů, které zajištuje pronájmy pro více než 5 miliónů domácností. Toto ministerstvo také dohlíží na dodržování federálních zákonů o sociálním bydlení.


V průběhu republikánských primárek byl Carson jediným kandidátem v přeplněném poli uchazečů, který v jeden okamžik předstihl Donalda Trumpa. Jeho význačné postavení mu poskytlo alespoň na krátkou chvíli možnost představit víru adventistů sedmého dne před celostátními médii. Nicméně, Carson začal rychle ztrácet podporu a vypadl z tohoto klání bez jediné výhry v primárkách.

Po celou dobu soutěže Trump opakovaně pomlouval Carsona, nazýval jej „patologickým (chorobným)“ a zeptal se davu svých patnácti set podporovatelů v Iowě, „Jak stupidní musí být lidé v Iowě, když věří tomuto žvástu (sr**čce)?“, v souvislosti s detaily v Carsonově autobiografické knize „Zlaté ruce“. Trump se také vyjádřil ke Carsonově adventistické víře v rozhovoru na televizní stanici CNN. Trump zde přirovnával „Carsonovu patologickou povahu“ k někomu, kdo zneužívá děti, protože „tyto lidi nemůžete vyléčit“.

neděle 4. prosince 2016

Friedhelm Klingeberg: Nařízená jednota

Adventistické internetové radio Hope Channel v Německu uvedlo ve středu 30.11.2016 ve svém pořadu "Pohled" (Der Einblick) komentář svého redaktora Friedhelma Klingeberga "Nařízená jednota". Přinášíme jej v českém překladu:

Když se začne vedení celosvětové církve snažit za každou cenu dosáhnout jednoty nařízeními shora, je to jev, při kterém bychom měli zpozornět. Znalci církevní historie nemusejí nijak usilovně hledat ve své paměti, aby nám citovali příklady podobných snah z dávnější i bližší minulosti. Římská kurie byla a je těmito aktivitami dostatečně známá, stejně jako bohatým rezervoárem donucovacích prostředků a způsobů v této oblasti. Nikdo s tím není obeznámen lépe než bývalý papež Benedikt XVI., svého času šéf "Kongregace pro nauku víry", známý pověstnými otevřenými i skrytými metodami, jak v církvi prosadit vůli mocenské hierarchie. Ne nadarmo se mu říkalo "pancéřový kardinál".Není tedy žádné překvapení, když tyto signály přicházejí z Říma. Když ale přicházejí ze Silver Spring v USA, kde má své ústředí sice menší, ale razantně rostoucí protestantská církev adventistů sedmého dne, tak mne to irituje, o to více, že tato církev je "moje", patřím k ní ze svého hlubokého přesvědčení, a pokud moje paměť sahá, vždy tato církev kladla důraz na osobní svobodu víry a svědomí. Proto třeba ani nekřtí novorozence, ale jen lidi, kteří se sami svobodně pro křest rozhodnou se všemi důsledky, tak, jak to odpovídá novozákonnímu porozumění křtu. Proč tedy v uplynulých týdnech přišly tak odlišné a nepřátelské signály z ústředí církve v Silver Spring?

středa 23. listopadu 2016

Tom de Bruin: "Je to tak meta" aneb Post-postmoderní církev


Někdy se mi zdá, že všechno na tomto světě lze definovat slovem "post". (1) Narodil jsem se v Jižní Africe po(st)válečným holandským imigrantům, kteří odešli z po(st)průmyslové Evropy do po(st)koloniální budoucnosti. Během po(st)apartheidového ekonomického kolapsu jsme se přestěhovali zpět do post-moderního Holandska, kde stále žijeme. Šokovala mne změna z rasistické do post-rasové společnosti. Má vrozená fascinace jazyky mne vedla k absolvování postgraduálních studií na Newbold College v oboru post-strukturalismu. Tam jsem potkal svou post-feministickou manželku, která studovala post-apokalyptickou fikci a nyní dokončuje Ph.D. v oboru post-humanismu. V současnosti jako post-pastor působím jako administrátor v post-lapsariánském světě. Konkrétněji, bydlíme v post- křesťanském Holandsku. Co je na tomto odstavci nejzajímavější? Nemusel jsem vytvořit ani jedno slovo. Zdá se, že v současnosti se víc snažíme vysvětlit to, co nastane po (něčem), než to, co se právě odehrává a v čem žijeme. Kdybyste se mně zeptali, kde se v současnosti nacházím, řekl bych vám, že žiji v Nizozemí. Zde se nachází jedny z nejrychleji rostoucích adventistických sborů v Evropě, žel však jako mnohé další evropské sbory rostou hlavně díky imigraci. Co se skrývá za těmito změnami evropských sborů? Dotýká se to ještě dalšího "post" - v tomto případě post-křesťanství.


Spojené státy


Dříve, než se budu věnovat Evropě, podívejme se na okamžik na situaci ve Spojených státech. V současnosti se stále více lidí ve Spojených státech neúčastní církevních aktivit. Ve skutečnosti se přibližně polovina lidí neúčastní pravidelně bohoslužeb, i když stále zůstávají křesťany. Rád bych to vysvětlil s pomocí statistiky nedávné studie Barna Group:

pondělí 21. listopadu 2016

George R. Knight: Role unie sdružení ve vztahu k vyšším autoritám


Následující studie známého adventistického historika George R. Knighta byla autorem přednesena v březnu 2016 skupině vlivných adventistických administrátorů a laických vedoucích. Oficiálními médii církve nebyla zveřejněna. Stejně jako nezávislý server Adventist Today, který studii zveřejnil v angličtině, cítíme, že ve světle nedávných návrhů, které byly diskutovány Výborem Generální konference církve ve vztahu k uniím, je důležité se o něj s církví podělit.

Druhý související článek, na který autor odkazuje (a který přednesl o něco dříve při stejné příležitosti) se jmenuje „Antiorganizační lidé organizují sobě navzdory“, týká se hnutí adventistických průkopníků a vzniku církve a je dostupný v angličtině rovněž na webových stránkách Adventist Today (http://atoday.org/at/wp-content/uploads/2016/10/The-Antiorganizational-People-George-R-Knight.pdf).


Ve světě dnes existují pouze dvě skutečně katolické církve: římští katolíci a adventističtí katolíci.

Když jsem teď získal vaši pozornost, doufám, že jste si uvědomili, že původní význam slova „katolický“ je „univerzální“.

Adventismus je katolický v tom smyslu, že má naplnit celosvětové pověření – přinést poselství tří andělů ze Zjevení 14, poselství konce času, každému národu, jazyku a lidu.

Největší rozdíl mezi římskou a adventistickou odnoží katolicismu pravděpodobně spočívá v otázce autority. U římských katolíků je koncipována odshora dolů. V adventismu to tradičně bylo odspodu směrem nahoru. Říkám tradičně, protože to vypadá, že někteří adventisté v této nejdůležitější ekleziologické otázce stojí před rozhodnutím. Klíčová otázka, před kterou jako církev stojíme, je, nakolik katoličtí vlastně chceme být.

úterý 15. listopadu 2016

Stanovisko vedoucích Teologické vysoké školy ve Friedensau k dokumentu „Jednotní v poslání“

Vedení Teologické vysoké školy Církve adventistů sedmého dne ve Friedensau vydalo následující prohlášení reagující na dokument Výboru generální konference církve "Jednotní v poslání" přijatý na výročním zasedání výboru 11. října 2016:

My, vedoucí Vysoké teologické školy církve adventistů ve Friedensau v Německu, chceme vyjádřit následující připomínky a obavy ohledně výše zmíněného dokumentu schváleného na nedávném výročním zasedání výboru Církve adventistů sedmého dne. Děláme to v duchu lásky a loajality k naší církvi.

pondělí 14. listopadu 2016

Bída americké církve – vyjděte z Babylónu

V úterý 8. listopadu si Spojené státy americké vybraly jako svého příštího prezidenta muže, který opakovaně, úmyslně a neospravedlnitelně pošpiňoval menšiny všech druhů, hanil přistěhovalce, urážel ženy, zesměšňoval osoby se zdravotním postižením a pomlouval všechny politické rivaly. Muže, který opakovaně podváděl své zaměstnance na výplatách a který si dělal legraci z obětí sexuálního napadení. Muž, který byl nevěrný všem svým manželkám a který po celou dobu své kampaně povzbuzoval k násilí (radoval se, když nějaké vypuklo).  Muž, který lhal na každém kroku a který hrozil každému, kdo odhalil jeho lži.


čtvrtek 10. listopadu 2016

Stanovisko Oboru teologie na Teologické vysoké škole ve Friedensau k praxi ordinace v Církvi adventistů sedmého dne

16.3.2016


Při příležitosti rozhodnutí Generální konference v San Antoniu (2015) týkajícího se ordinace žen do duchovenské služby diskutoval Obor teologie o tomto výsledku hlasování a jeho významu, a dospěl jednomyslně k těmto výsledkům:


středa 2. listopadu 2016

Sbor v Lutherově Wittenbergu zahájil rok reformace bohoslužbou s přímým přenosem

Wittenberg (APD). Bohoslužbou s přímým rozhlasovým a televizním přenosem pod mottem "Zde stojím" zahájil sbor církve adventistů v Lutherově městě Wittenbergu v sobotu 29. 10. evropský rok reformace inspirovaný 500. výročím zveřejnění Lutherových 95 teologických tezí k reformě církve 31. 10. 1517. Akce se promítala ve více než dvou stovkách adventistických kostelů a modliteben v celém Německu a sledovaly ji stovky lidí na internetu.

středa 26. října 2016

Jak jsem poslouchal br. Veitha

V posledních týdnech, v každém sboru, který navštívím, skloňují jméno evangelisty Waltera Veitha. Nejspíš jste o něm už také slyšeli…

Reakce na jeho přednášky nejsou jednoznačné. Na jedné straně slýchám věty typu: „Konečně někdo pozvedl podstatu adventistického poselství z prachu a hovoří otevřeně o tom, o čem by měli mluvit všichni adventisté.“ Nebo: „Konečně má někdo odvahu pojmenovávat věci pravými jmény a nekrčí se ustrašeně před dlouhými prsty Šelmy.“ Slyším také příběhy lidí, kteří na základě jeho kázání nalezli cestu do naší církve. A to je úžasné!

Pak jsou tu ale i hlasy kritičtější, hovořící o nekorektnosti jeho přednášek, toho, jak jsou organizovány, dokonce, že mnoho lidí odrazují.

„No chlape“, řekl jsem si, „nezbývá ti nic jiného než si ty přednášky poslechnout a sám uvidíš co a jak“. Od úmyslu jsem přešel k činu!

pondělí 24. října 2016

Mimořádná konference adventistů v Brně aneb církev mírného pokroku v mezích sektářství

Čím žije současná církev adventistů (nejen) v České a Slovenské republice? Nepříliš povzbudivý obraz toho, jaké myšlení převládá v 21. století v tomto společenství, poskytla konference Česko-Slovenské unie církve konaná v neděli 23.10. v Brně.

Hned v úvodu se předseda církve v ČR a SR Mikuláš Pavlík vyslovil pro  zachování "výjimky" prosazené v roce 2013 v unii Českým sdružením sborů pro tzv. smíšená manželství adventistů s neadventisty a uvedl příklady z vlastní praxe, kdy její udělení bylo opodstatněné.  Předseda Slovenského sdružení Bohumil Kern upozornil, že oddávání snoubenců církví nemá žádné opodstatnění v Bibli, kde snoubencům žehnají jejich rodiče, a církvi by mělo jít o to, aby se mladí lidé vůbec brali. Citoval průkopnici církve Ellen Whiteovou, která  varovala před tím, abychom nepřijali "taková pravidla, která ani Pán Bůh nebude moci změnit". "Bible zná řadu výjimek z  lidských pravidel pro sňatky, a tyto se zrcadlí i v Ježíšově rodokmenu," řekl Kern. Varoval před zbytečným šířením nesvornosti a roztrpčení v církvi kvůli nepodstatným věcem. I moravský předseda Karel Staněk jménem Moravskoslezského sdružení uvedl, že Morava nepovažuje tyto výjimky za porušení Církevního řádu. A to přesto, že na místě protestovali  někteří moravští "ultras" . Když ale z pléna zazněl návrh, aby z  usnesení Výboru ČS unie z roku 2013 byla vyškrtnuta sektářská věta „Kazatelé mohou oddat pouze členy Církve adventistů sedmého dne“ s tím, že adventisté tvoří v Česku a na Slovensku jen půl promile obyvatelstva a Pán Bůh chce jistě požehnat i manželství ostatních lidí, pohrozil Karel Staněk, že pokud toto projde, zablokuje Morava zpětně možnost výjimky pro smíšená manželství, čehož se shromáždění zaleklo natolik, že návrh neprošel.

středa 19. října 2016

Vítáme vás na stránkách Adialogu...

Vnímáme, že jsme každý den zaplavováni neuvěřitelným množstvím nejrůznějších informací, často pochybného a manipulativního obsahu. Nevyhne se tomu ani naše církev, která stojí v současné době na křižovatce a rozhoduje se o její budoucnosti.

Vnímáme, že běžní členové našich sborů nemají přístup k aktuálním informacím nebo nemají čas si je hledat, natož překládat. Církev adventistů sedmého dne má rozhodování na všech stupních založeno na modlitbě a demokratickém hlasování. To je prospěšné pouze v případě, že hlasující jsou kvalitně a nezávisle informováni.

To je cílem a úkolem těchto stránek ...