středa 26. října 2016

Jak jsem poslouchal br. Veitha

V posledních týdnech, v každém sboru, který navštívím, skloňují jméno evangelisty Waltera Veitha. Nejspíš jste o něm už také slyšeli…

Reakce na jeho přednášky nejsou jednoznačné. Na jedné straně slýchám věty typu: „Konečně někdo pozvedl podstatu adventistického poselství z prachu a hovoří otevřeně o tom, o čem by měli mluvit všichni adventisté.“ Nebo: „Konečně má někdo odvahu pojmenovávat věci pravými jmény a nekrčí se ustrašeně před dlouhými prsty Šelmy.“ Slyším také příběhy lidí, kteří na základě jeho kázání nalezli cestu do naší církve. A to je úžasné!

Pak jsou tu ale i hlasy kritičtější, hovořící o nekorektnosti jeho přednášek, toho, jak jsou organizovány, dokonce, že mnoho lidí odrazují.

„No chlape“, řekl jsem si, „nezbývá ti nic jiného než si ty přednášky poslechnout a sám uvidíš co a jak“. Od úmyslu jsem přešel k činu!

pondělí 24. října 2016

Mimořádná konference adventistů v Brně aneb církev mírného pokroku v mezích sektářství

Čím žije současná církev adventistů (nejen) v České a Slovenské republice? Nepříliš povzbudivý obraz toho, jaké myšlení převládá v 21. století v tomto společenství, poskytla konference Česko-Slovenské unie církve konaná v neděli 23.10. v Brně.

Hned v úvodu se předseda církve v ČR a SR Mikuláš Pavlík vyslovil pro  zachování "výjimky" prosazené v roce 2013 v unii Českým sdružením sborů pro tzv. smíšená manželství adventistů s neadventisty a uvedl příklady z vlastní praxe, kdy její udělení bylo opodstatněné.  Předseda Slovenského sdružení Bohumil Kern upozornil, že oddávání snoubenců církví nemá žádné opodstatnění v Bibli, kde snoubencům žehnají jejich rodiče, a církvi by mělo jít o to, aby se mladí lidé vůbec brali. Citoval průkopnici církve Ellen Whiteovou, která  varovala před tím, abychom nepřijali "taková pravidla, která ani Pán Bůh nebude moci změnit". "Bible zná řadu výjimek z  lidských pravidel pro sňatky, a tyto se zrcadlí i v Ježíšově rodokmenu," řekl Kern. Varoval před zbytečným šířením nesvornosti a roztrpčení v církvi kvůli nepodstatným věcem. I moravský předseda Karel Staněk jménem Moravskoslezského sdružení uvedl, že Morava nepovažuje tyto výjimky za porušení Církevního řádu. A to přesto, že na místě protestovali  někteří moravští "ultras" . Když ale z pléna zazněl návrh, aby z  usnesení Výboru ČS unie z roku 2013 byla vyškrtnuta sektářská věta „Kazatelé mohou oddat pouze členy Církve adventistů sedmého dne“ s tím, že adventisté tvoří v Česku a na Slovensku jen půl promile obyvatelstva a Pán Bůh chce jistě požehnat i manželství ostatních lidí, pohrozil Karel Staněk, že pokud toto projde, zablokuje Morava zpětně možnost výjimky pro smíšená manželství, čehož se shromáždění zaleklo natolik, že návrh neprošel.

středa 19. října 2016

Vítáme vás na stránkách Adialogu...

Vnímáme, že jsme každý den zaplavováni neuvěřitelným množstvím nejrůznějších informací, často pochybného a manipulativního obsahu. Nevyhne se tomu ani naše církev, která stojí v současné době na křižovatce a rozhoduje se o její budoucnosti.

Vnímáme, že běžní členové našich sborů nemají přístup k aktuálním informacím nebo nemají čas si je hledat, natož překládat. Církev adventistů sedmého dne má rozhodování na všech stupních založeno na modlitbě a demokratickém hlasování. To je prospěšné pouze v případě, že hlasující jsou kvalitně a nezávisle informováni.

To je cílem a úkolem těchto stránek ...