pondělí 24. října 2016

Mimořádná konference adventistů v Brně aneb církev mírného pokroku v mezích sektářství

Čím žije současná církev adventistů (nejen) v České a Slovenské republice? Nepříliš povzbudivý obraz toho, jaké myšlení převládá v 21. století v tomto společenství, poskytla konference Česko-Slovenské unie církve konaná v neděli 23.10. v Brně.

Hned v úvodu se předseda církve v ČR a SR Mikuláš Pavlík vyslovil pro  zachování "výjimky" prosazené v roce 2013 v unii Českým sdružením sborů pro tzv. smíšená manželství adventistů s neadventisty a uvedl příklady z vlastní praxe, kdy její udělení bylo opodstatněné.  Předseda Slovenského sdružení Bohumil Kern upozornil, že oddávání snoubenců církví nemá žádné opodstatnění v Bibli, kde snoubencům žehnají jejich rodiče, a církvi by mělo jít o to, aby se mladí lidé vůbec brali. Citoval průkopnici církve Ellen Whiteovou, která  varovala před tím, abychom nepřijali "taková pravidla, která ani Pán Bůh nebude moci změnit". "Bible zná řadu výjimek z  lidských pravidel pro sňatky, a tyto se zrcadlí i v Ježíšově rodokmenu," řekl Kern. Varoval před zbytečným šířením nesvornosti a roztrpčení v církvi kvůli nepodstatným věcem. I moravský předseda Karel Staněk jménem Moravskoslezského sdružení uvedl, že Morava nepovažuje tyto výjimky za porušení Církevního řádu. A to přesto, že na místě protestovali  někteří moravští "ultras" . Když ale z pléna zazněl návrh, aby z  usnesení Výboru ČS unie z roku 2013 byla vyškrtnuta sektářská věta „Kazatelé mohou oddat pouze členy Církve adventistů sedmého dne“ s tím, že adventisté tvoří v Česku a na Slovensku jen půl promile obyvatelstva a Pán Bůh chce jistě požehnat i manželství ostatních lidí, pohrozil Karel Staněk, že pokud toto projde, zablokuje Morava zpětně možnost výjimky pro smíšená manželství, čehož se shromáždění zaleklo natolik, že návrh neprošel.Po dlouhé diskusi prošel návrh Českého sdružení, aby do celosvětového Církevního řádu v kapitole Manželství, rozvod a opětovný sňatek, oddíl Postoj církve k rozvodu a opětovnému sňatku, byl doplněn text „Za znehodnocování Božího záměru pro manželství považujeme také nesexuální porušení manželského slibu. Manželství může také zničit psychické násilí, týrání, závislosti a jiné. V těchto případech doporučujeme kazatelům a sborům, aby velmi citlivě posuzovali možnost případných kázeňských řešení při uzavření opětovného sňatku“ i další doplnění navržené z pléna „Jestliže došlo k rozvodu na základě např. fyzického násilí a došlo tím k porušení manželského slibu, je jeden z partnerů oprávněn uzavřít další manželství. A to ten, který zůstal manželskému slibu věrný." Tyto návrhy budou zaslány Generální konferenci.

Další návrh Českého sdružení na úpravy Církevního řádu v kapitole "Křesťanský životní styl" musel předseda sdružení Vít Vurst stáhnout, protože nebylo připraveno konkrétní znění úprav. Ty podle něho připraví vedení ČS pro další konferenci v roce 2019.

Přítomný předseda Interevropské divize církve Mario Brito informoval o novém dokumentu výboru Generální konference církve „Jednotní v poslání“ a o roční lhůtě pro diskusi GK s uniemi, které "jednají v rozporu s pravidly GK" (rozumějme ordinují ženy do plné kazatelské služby). Na otázku, proč chtějí postihovat vedení unií, když tato jen plní vůli svých členů, sborů a sdružení, a zda tedy budou ve všech těchto uniích (Norsko, Švédsko, Dánsko, Holandsko, Německo) organizovat v "roční lhůtě" konference, aby tam přesvědčovali zástupce sborů,  řekl Brito, že neví, co vlastně bude, že se to teprve bude řešit podle situace...

T. Kábrt