středa 23. listopadu 2016

Tom de Bruin: "Je to tak meta" aneb Post-postmoderní církev


Někdy se mi zdá, že všechno na tomto světě lze definovat slovem "post". (1) Narodil jsem se v Jižní Africe po(st)válečným holandským imigrantům, kteří odešli z po(st)průmyslové Evropy do po(st)koloniální budoucnosti. Během po(st)apartheidového ekonomického kolapsu jsme se přestěhovali zpět do post-moderního Holandska, kde stále žijeme. Šokovala mne změna z rasistické do post-rasové společnosti. Má vrozená fascinace jazyky mne vedla k absolvování postgraduálních studií na Newbold College v oboru post-strukturalismu. Tam jsem potkal svou post-feministickou manželku, která studovala post-apokalyptickou fikci a nyní dokončuje Ph.D. v oboru post-humanismu. V současnosti jako post-pastor působím jako administrátor v post-lapsariánském světě. Konkrétněji, bydlíme v post- křesťanském Holandsku. Co je na tomto odstavci nejzajímavější? Nemusel jsem vytvořit ani jedno slovo. Zdá se, že v současnosti se víc snažíme vysvětlit to, co nastane po (něčem), než to, co se právě odehrává a v čem žijeme. Kdybyste se mně zeptali, kde se v současnosti nacházím, řekl bych vám, že žiji v Nizozemí. Zde se nachází jedny z nejrychleji rostoucích adventistických sborů v Evropě, žel však jako mnohé další evropské sbory rostou hlavně díky imigraci. Co se skrývá za těmito změnami evropských sborů? Dotýká se to ještě dalšího "post" - v tomto případě post-křesťanství.


Spojené státy


Dříve, než se budu věnovat Evropě, podívejme se na okamžik na situaci ve Spojených státech. V současnosti se stále více lidí ve Spojených státech neúčastní církevních aktivit. Ve skutečnosti se přibližně polovina lidí neúčastní pravidelně bohoslužeb, i když stále zůstávají křesťany. Rád bych to vysvětlil s pomocí statistiky nedávné studie Barna Group:

pondělí 21. listopadu 2016

George R. Knight: Role unie sdružení ve vztahu k vyšším autoritám


Následující studie známého adventistického historika George R. Knighta byla autorem přednesena v březnu 2016 skupině vlivných adventistických administrátorů a laických vedoucích. Oficiálními médii církve nebyla zveřejněna. Stejně jako nezávislý server Adventist Today, který studii zveřejnil v angličtině, cítíme, že ve světle nedávných návrhů, které byly diskutovány Výborem Generální konference církve ve vztahu k uniím, je důležité se o něj s církví podělit.

Druhý související článek, na který autor odkazuje (a který přednesl o něco dříve při stejné příležitosti) se jmenuje „Antiorganizační lidé organizují sobě navzdory“, týká se hnutí adventistických průkopníků a vzniku církve a je dostupný v angličtině rovněž na webových stránkách Adventist Today (http://atoday.org/at/wp-content/uploads/2016/10/The-Antiorganizational-People-George-R-Knight.pdf).


Ve světě dnes existují pouze dvě skutečně katolické církve: římští katolíci a adventističtí katolíci.

Když jsem teď získal vaši pozornost, doufám, že jste si uvědomili, že původní význam slova „katolický“ je „univerzální“.

Adventismus je katolický v tom smyslu, že má naplnit celosvětové pověření – přinést poselství tří andělů ze Zjevení 14, poselství konce času, každému národu, jazyku a lidu.

Největší rozdíl mezi římskou a adventistickou odnoží katolicismu pravděpodobně spočívá v otázce autority. U římských katolíků je koncipována odshora dolů. V adventismu to tradičně bylo odspodu směrem nahoru. Říkám tradičně, protože to vypadá, že někteří adventisté v této nejdůležitější ekleziologické otázce stojí před rozhodnutím. Klíčová otázka, před kterou jako církev stojíme, je, nakolik katoličtí vlastně chceme být.

úterý 15. listopadu 2016

Stanovisko vedoucích Teologické vysoké školy ve Friedensau k dokumentu „Jednotní v poslání“

Vedení Teologické vysoké školy Církve adventistů sedmého dne ve Friedensau vydalo následující prohlášení reagující na dokument Výboru generální konference církve "Jednotní v poslání" přijatý na výročním zasedání výboru 11. října 2016:

My, vedoucí Vysoké teologické školy církve adventistů ve Friedensau v Německu, chceme vyjádřit následující připomínky a obavy ohledně výše zmíněného dokumentu schváleného na nedávném výročním zasedání výboru Církve adventistů sedmého dne. Děláme to v duchu lásky a loajality k naší církvi.

pondělí 14. listopadu 2016

Bída americké církve – vyjděte z Babylónu

V úterý 8. listopadu si Spojené státy americké vybraly jako svého příštího prezidenta muže, který opakovaně, úmyslně a neospravedlnitelně pošpiňoval menšiny všech druhů, hanil přistěhovalce, urážel ženy, zesměšňoval osoby se zdravotním postižením a pomlouval všechny politické rivaly. Muže, který opakovaně podváděl své zaměstnance na výplatách a který si dělal legraci z obětí sexuálního napadení. Muž, který byl nevěrný všem svým manželkám a který po celou dobu své kampaně povzbuzoval k násilí (radoval se, když nějaké vypuklo).  Muž, který lhal na každém kroku a který hrozil každému, kdo odhalil jeho lži.


čtvrtek 10. listopadu 2016

Stanovisko Oboru teologie na Teologické vysoké škole ve Friedensau k praxi ordinace v Církvi adventistů sedmého dne

16.3.2016


Při příležitosti rozhodnutí Generální konference v San Antoniu (2015) týkajícího se ordinace žen do duchovenské služby diskutoval Obor teologie o tomto výsledku hlasování a jeho významu, a dospěl jednomyslně k těmto výsledkům:


středa 2. listopadu 2016

Sbor v Lutherově Wittenbergu zahájil rok reformace bohoslužbou s přímým přenosem

Wittenberg (APD). Bohoslužbou s přímým rozhlasovým a televizním přenosem pod mottem "Zde stojím" zahájil sbor církve adventistů v Lutherově městě Wittenbergu v sobotu 29. 10. evropský rok reformace inspirovaný 500. výročím zveřejnění Lutherových 95 teologických tezí k reformě církve 31. 10. 1517. Akce se promítala ve více než dvou stovkách adventistických kostelů a modliteben v celém Německu a sledovaly ji stovky lidí na internetu.