pondělí 14. listopadu 2016

Bída americké církve – vyjděte z Babylónu

V úterý 8. listopadu si Spojené státy americké vybraly jako svého příštího prezidenta muže, který opakovaně, úmyslně a neospravedlnitelně pošpiňoval menšiny všech druhů, hanil přistěhovalce, urážel ženy, zesměšňoval osoby se zdravotním postižením a pomlouval všechny politické rivaly. Muže, který opakovaně podváděl své zaměstnance na výplatách a který si dělal legraci z obětí sexuálního napadení. Muž, který byl nevěrný všem svým manželkám a který po celou dobu své kampaně povzbuzoval k násilí (radoval se, když nějaké vypuklo).  Muž, který lhal na každém kroku a který hrozil každému, kdo odhalil jeho lži.To, že se jeho hlavní volební rivalka dopustila značných přehmatů (které uznala a za které se mnohokrát omluvila), nedokáže zakrýt naprostý morální úpadek nově zvoleného amerického prezidenta.

Měli bychom říct velmi jasně několik věcí.

Za prvé, bělošská většina povstává v Americe ke svému poslednímu vzdoru. Výsledky ukazují, že Donald Trump se těší široké podpoře bílých voličů nad 50 let. Trumpovo chování z nemalé části odpovídá na demografické fóbie bílých voličů. Komentátor CNN Van Jones mluví o protestu bílých proti změnám, kterými země prochází. Bílí Američané jsou nevratně zmenšující se část populace Spojených států a tyto volby ohlašují začátek konce „bílé síly“. Pokud by v těchto volbách bílí Američané nemohli volit, Donald Trump by ztratil všech padesát států. Úplně každý.

Za druhé, křesťanské církve ve Spojených státech, které obrovsky podporovaly Donalda Trumpa, sdílí jeho morální úpadek. Úterý ukázalo na bídu americké církve. Z průzkumů vyplývá, že bílí evangelikálové tvořili páteř Trumpovy podpory. S Trumpem, jako jejich vybraným lídrem, se evangelikální apely na rodinné hodnoty nebo morálku ukazují jako vyprázdněné. Organizace Pew Research Center zkoumající vývoj náboženského života v zemi dokumentuje odklon od náboženství a naopak vzestup těch, kteří nevyznávají žádnou víru. Zesílení nadřazenosti a anti-vědeckého étosu je citováno jako důvod, proč další lidé víru opouští.  Církev si efektivně podepsala vlastní úmrtní list, i když může ještě nějakou dobu zůstávat udržovaná v umělém spánku.

Za třetí, Církev adventistů sedmého dne si od svých raných začátků pěstuje koncept ostatku – výběr lidí, kteří „vyjdou z něho“ (ze zkorumpovaného a korumpujícího nábožensko – politického systému symbolizovaného Babylonem), kteří následují Beránka kamkoliv půjde a kteří jsou věrní Božím přikázáním. Příležitost být oním ostatkem se konečně nabízí v jasnějších barvách.

Kampaň Donalda Trumpa zpochybnila hodnotu mnoha skupin lidí a označila je jako nežádoucí. Tito lidé se dnes bojí a cítí se zranění. Adventistická církev v Severní Americe má právě teď příležitost mluvit o jistotě, přijetí a lásce, ale možná bude muset nejdřív vyjít z Babylonu.

Kampaň Donalda Trumpa oslabila barevné menšiny. Církev adventistů, rasově nejvíce různorodá církev v Severní Americe, má dnes příležitost stát po boku těchto oslabených, ale možná bude muset nejdřív vyjít z Babylonu.

Kampaň Donalda Trumpa posílila násilí proti oponentům a proti jiným národům. Církev adventistů v Severní Americe se může přihlásit k odkazu Desmonda Dosse, který odmítl držet zbraň uprostřed nevýslovného násilí, může prosazovat usmíření ve světě, ale možná bude muset nejdřív vyjít z Babylonu.

Kampaň Donalda Trumpa slíbila odstranit právní předpisy, které přinesly zdravotní péči miliónům těch, kteří na ni neměli peníze, a snížit finanční podporu pro neziskové organizace, které podporují reprodukční práva a péči o ženy.  

Církev adventistů v Severní Americe, která vlastní a provozuje některé z nejlepších neziskových zdravotnických zařízení na světě, se může stát bojovníkem za reprodukční práva a rovný přístup ke zdravotní péči, ale možná bude muset nejdřív vyjít z Babylonu.

Křesťanská církev v Severní Americe ztrácí svůj morální kredit odmítáním hodnot nebeského království. Vy, kdo věříte, že Bůh volá lidi, aby se oddělili od sebezničujícího babylonského chaosu, teď je váš čas.

Projevte lásku, přijetí, solidaritu. Teď je váš čas.
Pečujte o vdovy a sirotky, cizince mezi vámi. Teď je váš čas.
Dopřejte sluchu tichým, buďte spravedliví, milujte milosrdenství. Teď je váš čas.

Dnes ráno jsem vzal mého tříletého syna s sebou do zařízení pro plánované rodičovství, které se nachází jen tři bloky do našeho domu. Nebyl jsem si jistý, co mám dělat nebo říkat, a tak jsem šel přímo k přepážce na příjmu a představil se jako někdo, kdo bydlí kousek odsud a kdo chce poděkovat všem, kteří zde pracují. Recepční se rozplakala, poděkovala mi a požádala mě, zda bych chvíli nepočkal na další zaměstnance, kteří by se mnou určitě také chtěli mluvit. Během chvíle se objevili další dva zaměstnanci. Řekl jsem jim, že bydlím kousek odsud a že si vážím toho, co dělají. Znovu přišly na řadu objetí a slzy, když mi vyprávěli, co slyší od lidí, kteří jsou proti nim a jak málo slyší slova uznání. Řekli mi, jak těžké bylo pro všechny zaměstnance jít dnes ráno do práce.

Jestli můžeme vyjádřit uznání a ujištění, pak je teď ten správný čas.

Mám v plánu navštívit islámské centrum, které mám nejblíž, v době odpoledních modliteb. Udělal jsem přání, které plánuji doručit společně s květinami. Na tom přání je napsáno jen: „Vážím si vás a respektuji vás. Jste vítaná část společnosti. S láskou, váš křesťanský soused“.

Jestliže máme příležitost hojit rány a dávat naději, teď je ten čas.

Přijde mi, že představa ostatku nemusí být zbytečně exkluzivistická a sebeuspokojivá. Je něco hluboce působivého na lidech, kteří stojí mimo dav, v postoji plném víry, navzdory světu, kvůli následování trvalého příkazu milovat svého bližního jako sám sebe.

Láska ještě stále přemáhá nenávist (v originále „Love still trumps hate“).


Jared Wright
Managing Editor of SpectrumMagazine.org.