středa 2. listopadu 2016

Sbor v Lutherově Wittenbergu zahájil rok reformace bohoslužbou s přímým přenosem

Wittenberg (APD). Bohoslužbou s přímým rozhlasovým a televizním přenosem pod mottem "Zde stojím" zahájil sbor církve adventistů v Lutherově městě Wittenbergu v sobotu 29. 10. evropský rok reformace inspirovaný 500. výročím zveřejnění Lutherových 95 teologických tezí k reformě církve 31. 10. 1517. Akce se promítala ve více než dvou stovkách adventistických kostelů a modliteben v celém Německu a sledovaly ji stovky lidí na internetu.


K odvolání stačilo slovo

Profesor Dr. Johann Gerhardt, profesor praktické teologie na vysoké teologické škole církve ve Friedensau u Magdeburgu, se ve svém kázání při bohoslužbě inspiroval Lutherovým prohlášením "Zde stojím a nemohu jinak" na říšském sněmu ve Wormsu (1521), kde musel reformátor svou víru bránit. „Ve skutečnosti mohlo všechno klidně zůstat při starém,“ řekl Gerhardt. "Církev byla nemocnicí pro duši. Knížata i císař měli peníze a moc. Věda a umění vzkvétaly. Pokud jste byli poslušní a nevyčnívali, mohli jste žít v relativním klidu." A přesto tam byla touha po svobodě. "Protože svoboda neexistovala."

Na říšském sněmu ve Wormsu s císařem, knížaty a vysokými duchovními stačilo „mníškovi“ Lutherovi jedno slovo "odvolávám" a jeho těžká pouť by se stala lehkou. Mohl si pěkně v tichosti ponechat svá přesvědčení, pouze je neříkat na veřejnosti. Ale Luther řekl, že pokud nebude přesvědčen svědectvím Písma svatého a jasnými důkazy, "ne papežem a koncily," nemůže ani nechce odvolat, "protože učinit cokoli proti svědomí není ani bezpečné ani prospěšné. Bože, pomoz mi. Amen. "

Přes nevěřícný úžas, že se někdo odvažuje tak mluvit, to nebyl pro Martina Luthera konec, ale jeho "úžasný začátek," řekl Gerhardt. "Evangelium opět zazářilo." Člověk nesmí hrát zbožné hry, chtít být dokonalý, utíkat, schovávat se, kupovat si odpustky. Člověk smí stát rovně a svobodně před Bohem. Před Bohem, který jej zná do hloubky duše a přijímá jej v jeho selháních. "Tomuto Bohu se svěřit, to je víra, která je požehnaná, dosud i zítra," zdůraznil Gerhardt.

Svoboda evangelia vede k odpovědnosti

Svoboda evangelia podle profesora nečiní člověka sobeckým nebo lhostejným podle hesla  "Hlavně já". Nevede k zbožné izolaci, ale je předpokladem pro zodpovědnost. Být zodpovědný patří k pravému obrazu a důstojnosti člověka vůči Bohu. Všude, kde se lidé zřekli odpovědnosti, v dobrém úmyslu jako rady a pomoci nebo v úmyslu zlém, tam byli nakonec vždy degradováni na pouhé příjemce příkazů, kde podlehli nátlaku a slepé poslušnosti bez kritického myšlení a došlo k zničení lidské důstojnosti a k jednání proti Božímu stvoření.

Luther prokázal zodpovědnost. Promlouval knížatům do svědomí, přeložil Bibli z původních jazyků do němčiny a umožnil tak lidem ji číst samostatně, věrouku do katechismu napsal srozumitelně, kázal evangelium a přebásnil duchovní písně v němčině, aby mohla duše i cítit, co znamená víra.

Ne plastovému sáčku

Když dnes slavíme reformaci, znamená to i pro nás přijímat a nést odpovědnost za svět, ve kterém žijeme, a angažovat se, upozornil Gerhardt. Již dlouho tak křesťané přemýšlejí: Vybudovali nemocnice, školy a sociální instituce a zasazují se za lidská práva. Ale je tu také odpovědnost ve zdánlivě malých věcech, jako v manželství a rodině, v obci a pro společné dobro. Například: Půjdu k volbám, nebo přenechám vliv nad svou zemí extrémistům? Odmítnu plastový sáček v obchodě, protože poškozuje Boží stvoření?

"Co dnes člověk potřebuje?" shrnul Gerhardt, „Děsů, hrozeb a lhostejnosti je dostatek. Lidé potřebují méně programů, méně vybrušování své mysli, ale více naše srdce a teplo těch, kteří následují světlo evangelia. Tak tu stojíme dnes, pokračovatelé Luthera, ve svobodě evangelia a důstojnosti odpovědnosti. A nemůžeme jinak. Bůh nám pomáhej. Amen."

Podle dalšího řečníka na slavnostní bohoslužbě, předsedy Jihoněmecké unie církve adventistů Wernera Dullingera, znamená reformace také neustálou obnovu církve. Ani adventisté sedmého dne nejsou hotovi se svým poznáním a mají usilovat pod vedením Ducha svatého o plnější porozumění biblické pravdy, aktuální a srozumitelnější sdílení Božího Slova se svými současníky.

Adventisté a výročí reformace


Slavnost ve Wittenbergu byla pro adventisty předehrou k jubilejnímu roku reformace. Již v květnu se na adventistické vysoké škole ve Friedensau uskutečnilo mezinárodní sympozium historiků a teologů "Pochopení protestantské reformace v církvi adventistů sedmého dne." Adventistické vydavatelství v Lüneburgu  vydalo knihu "Lutherova reformace z pohledu adventistů sedmého dne". Další publikace jsou plánovány. Také církevní televizní a rozhlasové vysílání "Hope Channel" věnuje myšlenkám reformace pozornost v různých vysílaných formátech. V červenci 2017 je plánována studijní cesta celosvětových představitelů církve po německých místech reformace.