středa 1. března 2017

Studenti proti předsudkům na Andrewsově univerzitě

Skupina černošských studentů Andrewsovy univerzity ve státě Michigan v USA, významné instituce vyššího vzdělávání Církve adventistů sedmého dne, zveřejnila v sobotu 18. 2. 2017 na internetu video "Je čas, AU" (https://youtu.be/lpskBk0fp4o), ve kterém vyjadřuje své obavy z rasové diskriminace, kterou prožívají mladí lidé tmavé pleti v areálu školy. "Je čas, aby se Andrewsova univerzita omluvila  za systémový rasismus udržovaný na její akademické půdě," říkají ve videu černošští studenti a studentky a pokračují:

"Od roku 1874 tato instituce až příliš často odráží bigotnost americké společnosti, namísto aby odrážela skutečné hodnoty Ježíše Krista. Černošští studenti a jejich rodiny často upozorňovali ve svých stížnostech na projevy rasismu a nenávisti, které zde zažili, od stížností v minulosti například na  rasovou segregaci v univerzitní jídelně po stížnosti současné na nedostatek řádného etnického zastoupení na fakultách a ve správě školy. Po celá desetiletí naši přátelé a naše rodiny  žádali o odpověď, ale naše univerzita mlčí. Člověk by očekával, že po 143 letech by univerzita založená na víře již mohla následovat biblickou výzvu ke smíření. Člověk by očekával, že by zde již mohlo zaznít Je nám to líto. "


Video vyzývá vedení univerzity: "Máte týden na vydání oficiálního prohlášení s omluvou za neoprávněnou  diskriminaci černošských studentů této instituce se závazkem přijmout konkrétní změny, jako (1) nařízení, že všichni pedagogové a další zaměstnanci školy absolvují školení o nepřijatelnosti jakýchkoli rasových předsudků v jejich práci; (2) zajištění, aby etnický původ pedagogického sboru a zaměstnanců řádně odrážel rozmanitost studentstva školy; (3) vytvoření tříd vyučujících z jiného než eurocentrického hodnotového pohledu; a (4) zákaz profesorům a vedoucím  bohoslužeb démonizovat černošský styl bohoslužby." Na sociálních sítích video zaznamenalo desetitisíce sdílení a vyvolalo bouřlivou diskusi. Diskutující velkou většinou podpořili požadavky studentů.Vedení školy v čele s rektorkou Andreou Luxtonovou reagovalo ve čtvrtek 23. 2. oznámením "rozhodných kroků na podporu rasového usmíření". "Nenaslouchali jsme dobře, nebyli jsme citliví a nepřijali jsme opatření, která měla být přijata. Je nám to hluboce líto," uvedla rektorka Luxtonová.  Připomněla, že jako od křesťanské a adventistické školy mají její studenti právem vysoká očekávání. "Nikdy jsme se neomluvili za ponižování a předsudky vůči druhým kvůli jejich rase," prohlásila. Andrea Luxtonová uznala, že studentské video "vyjádřilo pocity mnohých," a vyvolalo "celou řadu  vášnivých reakcí ze všech stran." Rektorka vyslovila jménem školy přesvědčení: "Budeme v pořádku. Vím to, protože tato komunita je úžasná a leccos se v ní v posledních dnech vyjasnilo."

Rektorka Luxtonová při projevu ke všem studentům, pedagogům a provozním zaměstnancům v univerzitní kapli připomněla, že jádro evangelia je ve vztazích, uzdravení a přijetí. Univerzitní kaplan June Price a vedoucí pastor univerzitního sboru Dwight Nelson vyzvali školní komunitu k tomu, aby se spojila s cílem "prosit Boha o vedení a moudrost, usmíření a uzdravení, které potřebujeme. Jako kampus máme odrážet našim národům a světu Boží milující charakter."

Jako první krok k tomuto uzdravení vedení školy společně se studentskými vůdci a vedoucími provozních zaměstnanců  vytvořilo video "Naslouchání. Dialog. Změna" (https://youtu.be/jr8f0IZJxUc). Zaznívají v něm omluvy za to, že si ne vždy byli plně vědomi existující rasové zaujatosti a nerovnosti na škole. "Je nám to líto, musíme to dělat lépe," opakují ve videu školní představitelé. Oznámili, že i některé konkrétní kroky na podporu usmíření a uzdravení v příštích měsících, včetně přijetí administrátora na plný úvazek pro rozmanitost etnik a menšiny, který bude podřízen přímo rektorce, povinných školení o kulturní rozmanitost pro učitele, zaměstnance i studenty a posílení možnosti stížností na nespravedlnosti a diskriminace všeho druhu a jejich okamžitého důsledného projednání a řešení. Další kroky mají následovat.

 
Černošský student univerzity Jon-Philippe Ruhumuliza vyjádřil naději, že přijetí etnické rozdílnosti skrze smíření pod vedením Ducha uvolní ve škole působení Boží moci. Student oboru dějin náboženství upozornil také na přesah okamžiku. "Historický význam zdejších událostí v posledních několika dnech nelze dostatečně docenit," řekl Ruhumuliza. "Věřím, že rozhodnutí, která jsou nyní činěna na Andrewsově univerzitě, mají petnciál ovlivnit celou církev adventistů i okolní společnost. "Modlim se, abychom vyšli ze současné situace jako silnější, bohatší a lepší univerzita," řekla rektorka Andrea Luxtonová.

(atoday.org, news.adventist.org)