středa 5. dubna 2017

Deset unií církve zve do Londýna na konferenci o jednotě v rozmanitosti

Australská, Novozélandská, Tichomořská, severoamerická Kolumbijská, obě německé, Dánská, Nizozemská, Norská a Švédská unie církve adventistů zvou bohoslovce a správce této církve z celého světa na 15. až 17. červen do Londýna na svou konferenci Jednota 2017, která se má zabývat tématem „Jednota v rozmanitosti v církvi adventistů sedmého dne“.

Podle organizátorů je cílem konference „prozkoumat důležité otázky církevní struktury a autority, jednoty a svobody svědomí.“ V centru pozornosti zde má být dokument „Jednotni v poslání" přijatý výborem Generální konference církve v loňském roce. Tento dokument byl celosvětovým vedením přijat po kontroverzním hlasování generální konference v roce 2015, v němž většina delegátů z celého světa odmítla umožnit vedoucím divizí církve na jednotlivých kontinentech rozhodování o ordinaci žen do plné duchovenské služby.


Londýnskou konferenci svolávají právě unie zachovávající v církvi stejný přístup církve k mužům i ženám. Po uvedeném celosvětovém hlasování a vydání dokumentu "Jednotni v poslání" se ocitly v situaci, že jsou považovány za organizační články porušující společná pravidla církve a teoreticky jim hrozí postih.

Konference Jednota 2017 je otevřena pro adventistické administrátory, bohoslovce a akademiky. Žadatelé o registraci budou muset být po předběžné registraci k účasti individuálně schváleni organizátory.

Organizátoři se se svou iniciativou odvolávají na příklad podobné akce průkopníků adventního hnutí v roce 1848, kteří tehdy pořádali konference o sobotě, „aby se modlili, četli, diskutovali a projednali velké podněty související se sedmým dnem sobotou.“ Stejný přístup má být nyní uplatněn k prozkoumání tématu jednoty. Každý ze tří konferenčních dnů bude mít své podtéma.

Ve čtvrtek 15.6. se bude probírat autorita a struktura v církvi. To zahrnuje historický pohled na důvod, proč církev adventistů vytvořila unie. Také bude zkoumána povaha autority Generální konference a její vztah k uniím.

Jednota bude tématem pro studium a diskusi v pátek 16.6. Prezentována a dikutována budou k tomu učení Bible a pochopení tématu spoluzakladatelkou církve Ellen Whiteovou.

V sobotu 17.6. se bude konference zabývat svobodou svědomí. Účastníci budou studovat historii protestantské reformace a podívají se na vztah svědomí a náboženského vyznání, včetně ožehavé otázky, zda může být v náboženském společenství vůbec někdy vhodné donucování. Bude studován Boží charakter a co vypovídá o spravedlnosti a rovnosti.

Konference se bude konat v hotelu Crowne Plaza v blízkosti letiště Heathrow. Přihlásit se je možné na webu https://adventistunity2017.com

atoday.org