čtvrtek 29. června 2017

George Knight: 9,5 tezí

V duchu lutherského roku a výzvy předsedy generální konference církve, abychom byli věrní zásadám reformace, předkládám svých vlastních 9,5 tezí (nemám čas na 95). Předem bych chtěl poukázat na to, že bývá čas pro jemná slova, ale někdy přichází i čas, jak zjistil Martin Luther, pro ta ostřejší. Stejně jako Luther miluji svou církev a doufám v její reformaci. Věřím, že Luther napsal své návrhy s láskou ve svém srdci. A mohu vás ujistit, že dělám totéž. Opravdu toužím vidět uzdravení.

Zde je mých 9,5:

1. Jediným základem křesťanské jednoty je Písmo, důvěra a láska Boží.

2. Církevní řád vysvětluje, že generální konference je "nejvyšší autoritou" světové církve "po Bohu".

3. Je to Bůh, kdo povolává pastory. Vše, co může dělat církev, je rozpoznat Boží povolání vzkládáním rukou.

4. Ordinace není biblickým tématem. (Pasáže používající toto slovo v překladu Krále Jakuba obecně znamenají pomazání nebo posvěcení.) Z hlediska Bible neexistuje absolutně žádný rozdíl mezi ordinací a pověřením.

 
5. Pro adventisty je Bible jediným zdrojem věrouky a praxe. Odvolávání se na církevní pravidla není odvoláváním se na Bibli. Usnesení generální konference nejsou ekvivalentem výroků Bible.

6. Ve věcech, které v Bibli nejsou řešeny, využil James White jedinou možnou cestu k jednotě misie, když přešel od hermeneutiky stanovící, že praxe musí být v Bibli výslovně uvedena, k hermeneutice, podle níž je praxe přípustná, pokud neporušuje Písmo a není v rozporu se zdravým rozumem. (Tato nová hermeneutika umožnila sobotním adventistům organizovat se jako denominace.)

7. Tak zvané "nezávislé" unie nejsou v rozporu s Biblí.

8. Adventismus se časem přesunul od církve založené na Písmu k církvi založené na tradici a církevních prohlášeních.9. Vedení generální konference v roce 2017 se svou výzvou k vážnému káznění velkých organizačních celků na základě nebiblického tématu nebezpečně blíží replikaci středověké církve.

9.1. Nedávné dokumenty a postupy generální konference neodrážejí věrnost biblickému učení ve Skutcích 15 nebo Matoušovi 18.

9.2. Vzhledem k potlačování dat a manipulaci v dění kolem volebního procesu nevěřím, že hlasování o ordinaci žen v roce 2015 vyjádřilo Boží hlas.

9.3. Jednou z důležitých funkcí starých hebrejských proroků bylo konfrontovat kněze a krále s jejich zneužíváním autority. Jednou z funkcí Ellen Whiteové byla konfrontace předsedů z podobných důvodů. Pokud by byl v moderním adventismu prorok, měl by v této oblasti spoustu práce.

9.4. Současná atmosféra konfrontace v adventismu nebyla vytvořena uniemi, ale vedením generální konference a jejími nebiblickými a manipulativními postupy.

9,45. Zasedání výboru generální konference v říjnu 2017 může pomoci  celosvětové církvi adventistů k rozhodnutí, zda se chce vyvíjet více k adventistické ekleziologii, nebo více směrem k římsko-katolické podobě.

9.5 Takzvané "nezávislé" unie musí buď držet spolu, nebo se podřídit  požadavkům generální konference, nebo jedna po druhé padnout. Martin Niemöller, vůdčí německý protestantský pastor během druhé světové války napsal podnětnou myšlenku: "Nejprve přišli pro socialisty a já jsem nic neřekl - protože jsem nebyl socialistou. Pak přišli pro odboráře a já jsem nic neřekl - protože jsem nebyl odborářem. Pak přišli pro Židy a já jsem nic neřekl - protože jsem nebyl Žid. Pak přišli pro mě - a nikdo nic neřekl. "

(George Knight je známý adventistický církevní historik a toto prohlášení zveřejnil na nedávné konferenci Jednota 2017 pořádané v Londýně deseti uniemi církve adventistů z celého světa, které přistupují k mužům stejně jako k ženám)