úterý 24. října 2017

Výkonný výbor generální konference odmítl direktivu k nastolení jednoty

Po šesti hodinách rozpravy rozhodl Výkonný výbor celosvětové Generální konference Církve adventistů sedmého dne 9. 10. na svém výročním zasedání v americkém Silver Spring poměrem 184 ku 114 hlasům o tom, že návrh direktivních opatření "Postupy pro usmíření a věrnost ve správě církve (fáze II)" předložený vedením církve bude vrácen k přepracování.

"Shromáždění projevilo svou vůli," reagoval předseda generální konference Ted Wilson, který usiloval prosadit direktivní postupy, zejména vůči uniím přistupujícím stejně k ženám jako k mužům v plné duchovenské službě. "Dá-li Boží milost, najdeme způsob, jak společně předložit něco jiného," dodal.

Odmítnutý dokument navrhoval "fázi II" v prosazení nových direktivních postupů pro dosažení jednoty všech světových regionů církve ve věcech týkajících se základních věroučných bodů, hlasování nebo pracovních předpisů. Fáze I, schválená minulým výročním zasedáním, měla nastolit "pastorační" přístup vůči regionům postupujícím odlišně od centrálních direktiv, a to "cestou dialogu a vzájemného porozumění". Minulé výroční zasedání k tomu vytvořilo Výbor pro dohled nad jednotou v misii, jehož předsedou se stal místopředseda generální konference Thomas Lemon.


Ten vedl letos jednání s představiteli zmíněných regionů. Na základě těchto svých jednání nyní na výročním zasedání výkonného výboru konstatoval, že v navštívených uniích "neshledal žádné náznaky či projevy rebelie" a své jednání s představiteli evropských a severoamerických unií označil naopak za "požehnanou zkušenost".  S tím, že jednota s celosvětovou církví v misijním odhodlání je zde podle něho "velmi, velmi silná". Shromáždění reagovalo mnohahlasým "Amen".

Následující den, 10. 10., vydala Středoamerická unie, kde Lemon dříve působil jako předseda, ve svém magazínu Rozhled (Outlook), jeho článek "Na cestě k porozumění jednotě". V 35-stránkovém textu se Lemon zamýšlí nad historickým i současným kontextem pro diskusi o jednotě, rozhodovacími postupy, autoritou a ordinací k duchovenské službě v církvi adventistů. Na stránce 32 v něm uvedl:

"Jsem přesvědčen, že námitka vůči ordinaci žen v Církvi adventistů sedmého dne je mnohem víc než jen jakési údajné a/nebo zřejmé misogynní myšlení ze strany těch, kteří rozhodně stojí proti ženám ve vedení, přes jasný a dobře pochopitelný nedostatek konsensu v této oblasti v Bibli. Tato rezistence se může jevit jako duchovní tuhnutí i jako prkenné chápání dějin církve a jejích tradic, aniž by řekla cokoli o biblickém výkladu. Diskuse o ordinaci na nejvyšších úrovních vedoucích zřejmě uvolňuje nebezpečný posun směrem k centralizaci autority v církvi, která neúprosně a rychle vede k autoritářství. Možná je to ten posun, který vyvolal obavy z církve vyjádřené Ellen Whiteovou, když řekla, že církev může působit, jako že padá, ale nepadne. Cokoli tímto výrokem myslela, taková řeč jasně signalizuje církvi krizi."  

Celosvětové vedení církve následně, 18. 10., odvolalo Lemona z funkce předsedy Výboru pro dohled nad jednotou v misii. Lemon k tomu vydal stručné prohlášení: "S  předsedou generální konference Tedem Wilsonem jsme se shodli na tom, že výbor by měl mít jiného předsedu".