úterý 24. října 2017

Výkonný výbor generální konference odmítl direktivu k nastolení jednoty

Po šesti hodinách rozpravy rozhodl Výkonný výbor celosvětové Generální konference Církve adventistů sedmého dne 9. 10. na svém výročním zasedání v americkém Silver Spring poměrem 184 ku 114 hlasům o tom, že návrh direktivních opatření "Postupy pro usmíření a věrnost ve správě církve (fáze II)" předložený vedením církve bude vrácen k přepracování.

"Shromáždění projevilo svou vůli," reagoval předseda generální konference Ted Wilson, který usiloval prosadit direktivní postupy, zejména vůči uniím přistupujícím stejně k ženám jako k mužům v plné duchovenské službě. "Dá-li Boží milost, najdeme způsob, jak společně předložit něco jiného," dodal.

Odmítnutý dokument navrhoval "fázi II" v prosazení nových direktivních postupů pro dosažení jednoty všech světových regionů církve ve věcech týkajících se základních věroučných bodů, hlasování nebo pracovních předpisů. Fáze I, schválená minulým výročním zasedáním, měla nastolit "pastorační" přístup vůči regionům postupujícím odlišně od centrálních direktiv, a to "cestou dialogu a vzájemného porozumění". Minulé výroční zasedání k tomu vytvořilo Výbor pro dohled nad jednotou v misii, jehož předsedou se stal místopředseda generální konference Thomas Lemon.


Ten vedl letos jednání s představiteli zmíněných regionů. Na základě těchto svých jednání nyní na výročním zasedání výkonného výboru konstatoval, že v navštívených uniích "neshledal žádné náznaky či projevy rebelie" a své jednání s představiteli evropských a severoamerických unií označil naopak za "požehnanou zkušenost".  S tím, že jednota s celosvětovou církví v misijním odhodlání je zde podle něho "velmi, velmi silná". Shromáždění reagovalo mnohahlasým "Amen".

Následující den, 10. 10., vydala Středoamerická unie, kde Lemon dříve působil jako předseda, ve svém magazínu Rozhled (Outlook), jeho článek "Na cestě k porozumění jednotě". V 35-stránkovém textu se Lemon zamýšlí nad historickým i současným kontextem pro diskusi o jednotě, rozhodovacími postupy, autoritou a ordinací k duchovenské službě v církvi adventistů. Na stránce 32 v něm uvedl:

"Jsem přesvědčen, že námitka vůči ordinaci žen v Církvi adventistů sedmého dne je mnohem víc než jen jakési údajné a/nebo zřejmé misogynní myšlení ze strany těch, kteří rozhodně stojí proti ženám ve vedení, přes jasný a dobře pochopitelný nedostatek konsensu v této oblasti v Bibli. Tato rezistence se může jevit jako duchovní tuhnutí i jako prkenné chápání dějin církve a jejích tradic, aniž by řekla cokoli o biblickém výkladu. Diskuse o ordinaci na nejvyšších úrovních vedoucích zřejmě uvolňuje nebezpečný posun směrem k centralizaci autority v církvi, která neúprosně a rychle vede k autoritářství. Možná je to ten posun, který vyvolal obavy z církve vyjádřené Ellen Whiteovou, když řekla, že církev může působit, jako že padá, ale nepadne. Cokoli tímto výrokem myslela, taková řeč jasně signalizuje církvi krizi."  

Celosvětové vedení církve následně, 18. 10., odvolalo Lemona z funkce předsedy Výboru pro dohled nad jednotou v misii. Lemon k tomu vydal stručné prohlášení: "S  předsedou generální konference Tedem Wilsonem jsme se shodli na tom, že výbor by měl mít jiného předsedu".     

Adventisty z České a Slovenské republiky zastupoval na říjnovém výročním zasedání Výkonného výboru generální konference předseda Česko-Slovenské unie církve Mikuláš Pavlík. Ten odmítnutý kontroverzní návrh celosvětového vedení církve na svém blogu nepřímo přirovnal k totalitním praktikám nacismu a komunismu:

"Išlo o návrh, na základe ktorého by každý jeho člen musel od budúceho výboru podpísať dokument, v ktorom by (zjednodušene povedané) svojím podpisom vyjadril ochotu dodržiavať smernice a rozhodnutia GK (ide predovšetkým o rozhodnutie, ktoré nedovoľuje ordinovať ženy). V prípade nepodpísania by prišiel o hlasovacie právo a možnosť zapojiť sa do diskusie. Pre zástupcov európskych krajín nepredstaviteľné a pripomínajúce praktiky režimov minulého storočia, pre niektorých cesta, ako prispieť k jednote. Presné znenie tohto štrnásťstránkového dokumentu sme dostali do rúk až pri dnešnom rokovaní, čo debatu o ňom komplikovalo a zneprehľadňovalo.

Diskusia ukázala predovšetkým slabiny dokumentu, nedotiahnutý proces jeho prípravy a vyvstali znepokojujúce otázky, ktoré s tým súvisia (napr. nie je to v rozpore s ústavou GK vziať niekomu právo hlasovať?). Práve toto zrejme najviac prispelo k záverečnému rozhodnutiu delegátov vrátiť tento návrh komisii, ktorá ho pripravila, a odložiť diskusiu k nemu (a jeho prípadné prijatie/odmietnutie) na budúce zasadnutie výboru GK v Battle Creek v roku 2018. Pozitívne je, že väčšina delegátov návrh na prijatie takého dokumentu odmietla."


Vedení Severoněmecké a Jihoněmecké unie ve svém společném prohlášení z 23.10. označily odmítnutý návrh za „snahu o centralizaci světového vedení církve, která nijak vhodně nepřispívá k důvěryhodné spolupráci s generální konferencí.“ Ve stanovisku se také uvádí: „Ve snaze dosáhnout platnosti úzkého, respektive nejednoznačně objasněného chápání jednoty, se ořezává legitimní rozmanitost a zasahuje se do otázek svědomí. To odmítáme.“

Raafat Kamal, předseda Transevropské divize církve, uvedl, že evropské unie přistupující v duchovenské službě stejně k mužů i ženám se letos zapojily do dialogu navzájem mezi sebou i s generální konferencí podle návrhu odhlasovaného na loňském výročním zasedání. Byli celosvětovým vedením církve vyslechnuti, jenže, jak uvedl Kamal, "čekali jsme na zpětnou vazbu, ale zpětná vazba nepřišla." To vedoucím církve v Evropě podle jeho slov znemožnilo podpořit jakákoli opatření, zejména ta, která by mohla být považována za disciplinární.

Podle Kamala by měla celosvětová církev vzít v úvahu evropské myšlení, zvláště mezi mladší generací, a postupovat ve sporných otázkách vstřícně, nikoli direktivně, což se v Evropě vždy setká s odmítnutím. Podle něho "celá tato debata o ordinaci žen do duchovenské služby, která zahrnuje také úlohu žen ve vedení církve, jen odvrací pozornost od našeho hlavního poslání - a tím je misie všude kolem nás." To podpořil i bývalý předseda generální konference Jan Paulsen, původem z Norska, který v této souvislosti upozornil i na jedinečnou strukturu církve v Číně, kde většinu kazatelského sboru tvoří ženy. "Naše církev je založena na důvěře, nikoli na nařízeních," uvedl Paulsen.


Tomáš Kábrt


Zdroje: ANN, TED News, Spectrum, Adventist Today, Otevřený diář M. Pavlíka