pátek 3. listopadu 2017

Švýcarská návštěva v Praze: Jde to efektivněji

Z podnětu českých okrskových kazatelů a na pozvání předsedy Česko-Slovenské unie církve adventistů Mikuláše Pavlíka přijel ve čtvrtek 26.10. do Prahy kazatel Günter Maurer, předseda Švýcarské unie církve. Na setkání s vedením Česko-Slovenské unie, Českého sdružení a s předsedou Moravskoslezského sdružení sborů Karlem Staňkem informoval místní vedoucí církve o praktických otázkách úspornějšího švýcarského organizačního uspořádání unie. O tak zvaný švýcarský model se místní vedoucí zajímají jako o možnost budoucího efektivnějšího uspořádání církve v Česku a na Slovensku.

Ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku, rozdělených na Francouzsko-italské švýcarské a Německé švýcarské sdružení, je podobně jako v České a Slovenské republice církev organizována do unie sdružení, ale Švýcarská unie nemá kromě ústředí se sekretariáty svých sdružení v Renens a Curychu ještě další zvláštní ústředí unie, jaké má Česko-Slovenská unie v Praze. Jako předsedové a tajemníci Švýcarské unie se dle potřeby střídají po volebních obdobích předsedové jednotlivých různojazyčných švýcarských sdružení. To umožňuje řídit církev i její instituce efektivně pro celou oblast Švýcarska a Lichtenštejnska a přitom ušetřit za provoz unijního ústředí, protože k výkonu unijních pravomocí vedoucím sdružení zcela postačují sekretariáty jejich sdružení. Tento systém se osvědčuje i v podmínkách různých jazykových i legislativních podmínek v jednotlivých švýcarských kantonech a Lichtenštejnském knížectví, nijak to nebrání ani činnosti výboru unie.


Pro Česko-Slovenskou unii církve by toto řešení znamenalo úspory personálních a režijních nákladů na provoz unijního ústředí v Praze na Vinohradech, které činí ročně asi 6 milionů korun a výrazné zjednodušení v organizačním řízení církve. Bytové a kancelářské prostory stávajícího ústředí unie ve velmi lukrativní lokalitě v Praze na Vinohradech by navíc mohla církev výhodně pronajímat za tržní ceny a získat tak další významné prostředky na svou misii.


"Švýcarský model" je možným kompromisem pro řešení finančně a organizačně neúnosné situace církve v České a Slovenské republice, kde jsou pro necelých 10 tisíc adventistů čtyři ústředí se čtyřmi předsedy, osmi dalšími administrátory na plný úvazek a čtyřmi sekretariáty s řadou dalších zaměstnanců - ústředí Českého, Moravskoslezského a Slovenského sdružení sborů v Praze na Smíchově, Ostravě a Bratislavě a ústředí Česko-Slovenské unie v Praze na Vinohradech.

Kompromisem proto, že církev zvažovala pro Česko a Slovensko namísto stávající unie sdružení i ještě podstatně efektivnější a úspornější model unie sborů s jediným ústředím a sekretariátem, nebo jen dvěma - po jednom v ČR a v SR. Takové efektivní uspořádání církve adventistů je běžné v jiných oblastech Evropy, například v rovněž vícejazyčném Španělsku (16,5 tisíce členů), Portugalsku (9,3 tisíce), Rakousku, Bulharsku, Bělorusku, Švédsku, Dánsku, Finsku nebo Holandsku. Pro Česko-Slovenskou unii se tento model však nepodařilo prosadit (viz článek "Hlas ze Slovenska o demokracii v církvi" na těchto stránkách). O alespoň částečném zefektivnění organizace církve v Česku a na Slovensku podle švýcarského vzoru mohou rozhodnout konference všech tří sdružení a unie v roce 2019.

Po racionalizaci v menších územních celcích čeká generačně se obměňující církev 21. století, má-li naplno plnit své misijní poslání pro poslední dobu, přezkoumání efektivnosti ústředí divizí generální konference (jen v Evropě jsou 3 divizní ústředí, každé s desítkami zaměstnanců ve velmi nákladných lokalitách Bernu, Londýna a Moskvy) i mohutného aparátu ústředí celosvětového.


Tomáš Kábrt