středa 15. listopadu 2017

Vedoucí Tichomořské unie solidárně neposkytnou svá jména do ročenky církve

Členové Unijní rady Tichomořské (Pacifické) unie v USA se na svém zasedání 7. 11. rozhodli neposkytnout svá jména do ročenky církve adventistů, denominační publikace, která uvádí kontakty na subjekty a představitele církve po celém světě. Rozhodnutí (potvrzené 9. 11. výborem Tichomořské unie) bylo přijato kvůli tomu, že celosvětové ústředí církve odmítá uvést v ročence Sandru Robertsovou (na snímku) jako ordinovanou kazatelku a předsedkyni Jihovýchodního kalifornského sdružení církve, protože je žena.    


Sandru Robertsovou světové vedení církve odmítlo akceptovat jako předsedkyni sdružení a zařadit ji takto do ročenky církve. Církevní pracovní předpisy totiž stanoví, že předsedy sdružení mohou být jen ordinovaní kazatelé a takto ordinováni mohou být jen muži. Sandra Robertsová byla ordinována v Tichomořské unii, která se v roce 2012 rozhodla ukončit diskriminaci v ordinaci duchovních. Předsedkyní Jihovýchodního kalifornského sdružení církve byla zvolena v roce 2013.

Zde je plné znění stanoviska Tichomořské unie: 

"Prostřednictvím Boží milosti jsme si uvědomili, že naši společnou víru a jednotu v poslání plně představujeme jen tehdy, když si vážíme a respektujeme jeden druhého. Když se různé perspektivy a požadavky svědomí liší v důležitých bodech, získává to vyšší význam. Jako členy věřící a komplexní komunity nás naše jednota a věrné svědecké poslání vyzývají k věrnosti ve všech věcech, včetně toho, jak si navzájem projevujeme respekt. Společně zjišťujeme, že úcta k požadavkům svědomí a úcta k sobě navzájem jsou dvěma stranami téže ruky pracující v poslání, službě a naději.

V úterý 7. listopadu 2017 Unijní rada Tichomořské unie přijala a Výbor Tichomořské unie 9. listopadu 2017 potvrdil následující opatření:

Vzhledem k neustálé nepřítomnosti jména starší Sandry Robertsové v přehledu administrátorů Jihovýchodního kalifornského sdružení v ročence Církve adventistů sedmého dne, se unijní rada, složená ze 7 předsedů sdružení, 4 unijních úředníků, 3 koordinátorů pro etnika, rektorů vysokých škol a vedoucího unijního oddělení výchovy, rozhodla neposkytnout svá vlastní jména pro zařazení do ročenky CASD jako představitelé jejích sdružení, unie nebo institucí. V tomto rozhodnutí se odvolává na to, že každý vedoucí bude v této věci uplatňuje svou svobodu svědomí.

Výbor unie dne 9. listopadu 2017 obdržel a potvrdil toto rozhodnutí unijní rady. Je to uvedeno v písemném usnesení výboru."

(Adventist Today)