středa 10. ledna 2018

Gary Councell: Proč potřebujeme ženy v kaplanské službě

Raná křesťanská církev usilovala o vyváženost svého misijního úsilí a výchovy k němu. Mimořádně účinné svědectví apoštolů získalo tisíce obrácených pro "Cestu". Jejich úspěch také vyvolal výzvy ohledně péče o fyzické a duchovní potřeby nových členů, definování věroučné praxe a asimilování pohanů do "upravené" židovské víry.  Pro nově ustanovená společenství byly apoštoly sepsány pokyny a instrukce. Jejich dopisy z Nového zákona odrážejí kulturu a současné problémy své doby a tyto  inspirované principy zůstávají platné pro všechny generace.

Novozákonní kniha Skutky apoštolů popisuje, jak raná církev reflektovala zřetelné potřeby funkční organizační správy, misijního působení, výuky a pastorace. I později se služba přizpůsobovala požadavkům života společnosti, institucí a politickým změnám, a vyvinula se i specializovaná kaplanská služba poskytující náboženskou podporu lidem v armádách, nemocnicích a školách. Dnes je kaplanská služba podstatným projevem služby lidem v oblastech, které jsou často přehlížené nebo nesnadno přijímané tradičními církevními pastory a programy. Jak ale institucionální a organizační život ve společnosti nabývá na významu, vyhledávají vedoucí a příslušníci těchto skupin společnosti stále více duchovní, náboženské, morální a etické vedení a podporu kaplanů.

Jak se stát kaplanem

Požadavky na přijetí do profesionální kaplanské služby ukládají dokončení tří úrovní přípravy:

- Seminář z plně akreditované teologické postgraduální školy (magistr teologie, nejlépe s kaplanským zaměřením a v ideálním případě alespoň s jedním kurzem klinického pastoračního vzdělávání v životopisu)
- církevní doporučení ohledně náboženského vyznání, že toto vyznání může dotyčný zastupovat a sloužit institucím nebo organizacím jako kaplan tohoto vyznání, a
- pastorační praxi, která potvrzuje, že žadatel je plně schopen sloužit všechny obřady / rituály nebo svátosti / tradice jejich vyznání věřícím. Tedy že žadatel byl ordinován a má platné pověření k výkonu těchto služeb. Obvykle se vyžadují minimálně dva roky pastoračních zkušeností po semináři. Některá náboženská vyznání a křesťanské církve neumožňují ženám působit jako náboženští vedoucí nebo schvalovat ženy jako kaplany.


Až do sedmdesátých let byli všichni adventističtí kaplani muži. Pomalu, když se dveře otevíraly i ženám, aby mohly být ordinovány jako starší sborů a sloužit jako kazatelky, vstup do kaplanské služby získalo několik prvních "průkopnických" žen. V únoru 1977 se Frances Osborneová stala první "certifikovanou" adventistickou ženskou zdravotní kaplankou pro zdravotní středisko Huguley Memorial Medical Center ve Fort Worthu v Texasu. O šest let později začala pracovat Helen Tylerová v nemocnici New England Memorial Hospital. Wanda G. Davisová byla první černá adventistická kaplanka. Chtěla být vojenskou kaplankou, ale bez ordinace nemohla.