neděle 25. února 2018

Marcos Torres: Co mě o evangelizaci naučil Bruce Lee?

Vyrůstal jsem v devadesátých letech, kdy byly akční hvězdy jako Chuck Norris, Jackie Chan nebo Steven Seagal hrdiny každého chlapce (tedy každého trochu pošetilého chlapce). Sedávali jsme a mluvili dlouhé hodiny o jejich bojových schopnostech a pokaždé, bezpochyby, proběhla debata, který z oněch hrdinů by vyhrál v opravdovém boji. Mohl by Samo Hung sejmout Jeana Claude Van Dammeho? Co kdyby si to rozdal Jackie Chan s Bolem? A takhle jsme mluvili dál a dál, když v tom jeden z nás s jistotou zašeptal jedno jméno. Jméno tak uctívané, že v okamžiku, kdy bylo zmíněno, skončil veškerý hovor. Skončila diskuze. Nebylo co srovnávat. To jméno znělo “Bruce Lee.”

Za celá ta léta jsem nikdy neslyšel, že by někdo řekl: “Tenhle chlap může porazit Bruce Leeho”. V našich myslích byl na zcela jiné úrovni. Byli tu skvělí bojovníci a pak tu byl Bruce Lee. Byl neporazitelný.

Jestli bylo naše kvazi-uctívání Bruce Leeho zasloužené nebo ne, patří do jiné konverzace. Ale bez ohledu na to, jak přesné bylo hodnocení jeho bojových schopností, jedna věc byla pravdivá - Bruce Lee je nejvýznamnější ikona bojových umění, která kdy žila. Nejen že byl skvělým bojovníkem, ale také skvělým filozofem a někým, kdo obrátil svět bojových sportů vzhůru nohama.

Bruce Lee měl víru a také to jako něco takového fungovalo. Kung Fu, bojové umění, kterého se každý obával, nakonec nebylo vůbec tak děsivé. Důvodem bylo to, že Kung Fu fungovalo pouze tehdy, kdy spolu bojovali bojovníci podle stejných pravidel. V okamžiku, kdy jste bojovali s někým, kdo se řídil jinými pravidly boje, vaše bojové umění Kung Fu přestalo fungovat. Uvedu příklad, Kung Fu je sport založení především na úderech. Stojíte a rozdáváte údery a kopy. Jiu-Jitsu je především o chvatech. Povalíte někoho na zem a chvatem ho přemůžete. Pokud by Jiu-Jitsu bojovník povalil Kung-Fu bojovníka na zem, byl by Kung Fu bojovník bezmocný. Všechny roky výcviku ho připravovaly na soupeře se stejnými pravidly boje. V momentě, kdy byla tato pravidla obcházena, mu byl jeho černý pásek k ničemu.


 Ale takhle k tomu Bruce Lee nepřistupoval. Místo toho kritizoval každé bojové umění, které bylo užitečné pouze v případě, že před vámi stál někdo nezkušený nebo někdo, kdo bojoval podle stejných pravidel. V momentě, kdy jste čelili zkušenému protivníkovi, který bojoval jinými pravidly, vaše šance na vítězství se zmenšily. Jako řešení Bruce Lee obhajoval něco, co je známé pod zkratkou MMA - smíšená bojová umění. Jeho cílem bylo, aby se bojovník zaměřil na zvládnutí různých bojových stylů a jejich kombinaci do jednoho. V důsledku toho by byl bojovník schopen dobře bojovat i tehdy, když soupeř změnil pravidla boje.

Jako adventista nadšený pro evangelizaci jsem zjistil, že je pro mě Bruce Lee výzvou. Chápejte, náš způsob evangelizace je stejný jako Kung Fu. Funguje pouze tehdy, když lidé, které oslovuje, jsou naprosto nezkušení v jejich představách o víře nebo pokud hrají podle pravidel, které jsme nastavili. Ale v okamžiku, kdy narazíme na někoho, kdo je zkušený v tom, jak hrát podle jiných pravidel, naše evangelizační taktika přestane dávat smysl.

Například, pokud byste přednášeli nějakou evangelizační sérii a přišlo by na téma soboty, staly by se dvě věci. Pokud by byli vaši posluchači klasičtí protestanté, pak by mohla být přednáška o tom, jak byl sedmý den přesunut na neděli, přesvědčivá. Nakonec, oni přece ví o sedmém dni. To jediné je ukázat jim, že sedmým dnem je sobota a ne neděle. Avšak jestli budou posluchači postmodernisté, pak se celá přednáška může jevit jako zbytečná a elitářská a všechny vaše argumenty jsou bezvýznamné.

neděle 11. února 2018

„Výbor pro dohled nad jednotou v misii“ začal „shromažďovat údaje“

V celosvětovém ústředí Církve adventistů sedmého dne v americkém Silver Spring se 14. prosince 2017 znovu setkal „Výbor pro dohled nad jednotou v misii“ zřízený předloňským výročním zasedáním  Výkonného výboru Generální konference církve k tomu, aby se zabýval případnými odlišnostmi mezi  celosvětovými předpisy církve a postupy některých jejích organizačních jednotek ve světě. 17. ledna 2018 požádal výbor elektronickou poštou všechny předsedy unií a divizí církve, aby odpověděli na šest otázek.

Zejména jde o to, že některé severoamerické, evropské a další unie církve přistupují ve věci plné duchovenské služby stejně k ženám i k mužům, ačkoli celosvětové pracovní předpisy církve připouštějí ordinaci do plné duchovenské služby jen u mužů.  Loni v říjnu přišel výbor o svého předsedu Thomase Lemona, místopředsedu Generální konference církve, poté, co Lemon na loňském výročním zasedání Výkonného výboru Generální konference shrnul výsledky ročního působení výboru tak, že v odlišné praxi uvedených unií, které navštívil, neshledal žádné problémy v jejich souznění s celosvětovou misí církve. Své jednání s těmito uniemi označil naopak za „požehnanou zkušenost“. Předseda Generální konference Ted Wilson se následně s Lemonem podle jeho slov „dohodl, že výbor by měl mít jiného předsedu“.

Výbor pro dohled nad jednotou v misii se tedy nyní setkal se svým novým předsedou Michaelem Ryanem, asistentem předsedy Generální konference Teda Wilsona. Výbor dostal i nového tajemníka Hensleye Mooroovena. Na tomto svém zasedání výbor schválil zásady, které mu mají pomoci při práci na přezkoumání loňským výročním zasedáním Výkonného výboru Generální konference odmítnutého direktivního dokumentu "Postupy pro usmíření a věrnost ve správě církve (fáze II)". S tím, že výbor vypracuje nový nebo revidovaný návrh dokumentu.


"Výbor jednomyslně souhlasil s tím, že tento proces bude otevřený, transparentní a budou v něm zohledněny postoje světové církve adventistů sedmého dne," vysvětlil následně Ryan. "Administrátoři Generální konference plně podporují tento přístup." Přijaté zásady podle něho zahrnují "shromažďování kvalitativních a kvantitativních údajů z misie církve v různých oblastech světa". To má umožnit výboru "přesněji posoudit, kde stojí světoví vůdci a kde členové církve ve věci otázek souvisejících s dodržováním pravidel přijatých zasedáními Generální konference a Výkonného výboru Generální konference. Kvalitativní údaje budou podle Ryana "shromážděny osobními návštěvami a dialogem s vedoucími představiteli 13 světových regionů (divizí) církve a přidružené Unie pro Střední východ a severní Afriku. Kvalitativní údaje budou shromažďovány také z institucí církve a administrativního vedení složeného z vedoucích Generální konference a jejích oddělení pro různé druhy služby.