čtvrtek 1. března 2018

Norská unie vyzývá ústředí církve, aby přestalo investovat do výroby zbraní

Norská unie církve adventistů vyzvala ústředí celosvětové Generální konference církve, aby přestalo investovat značné volné prostředky od členů do korporací, které vyrábějí zbraně a zásobují jimi i válečná ohniska na světě. Výzvu učinil formou prohlášení předseda Norské unie Victor Marley. Vychází z nedávného zjištění, že ústředí Generální konference Církve adventistů sedmého dne nakupuje již řadu let vlastnické podíly v řadě podniků zbrojního průmyslu. Církev na celém světě se v tomto čtvrtletí při svých sobotních bohoslužbách zabývá „křesťanským správcovstvím“, v minulém roce se také mediálně přihlásila k výpravnému hollywoodskému filmu o Desmondu Dossovi, adventistovi, který jako voják Spojených států ve druhé světové válce odmítl přijmout zbraň a jako zdravotník zachránil na frontě mnoho životů.

Podle předsedy Norské unie Victora Marleye "je zcela nepřijatelné, aby adventistická církev vlastnila akcie ve společnostech přímo nebo nepřímo spojených se zbrojním průmyslem“. Norská unie požaduje od Generální konference církve úplnou transparentnost ohledně investičních aktivit celosvětového ústředí a zbavení se investic, které jsou v rozporu s věroukou, učením a hodnotami církve adventistů.


Investiční oddělení Generální konference v reakci uvedlo, že "obecně usiluje o pečlivý přístup" s tím, že "má vysoce diverzifikované investiční portfolio s různými investičními strategiemi založenými na nejlepších radách, které může církev dostat". Správce akciových investic Generální konference církve Timothy Aka uvedl, že "církev neinvestuje do společností, které produkují tabák, alkohol, hazardní hry, pornografii, maso nebo kofeinové nápoje, protože nejsou v souladu s hodnotami adventistické církve". Rozhodlo o tom výroční zasedání Výkonného výboru Generální konference v roce 2004.  Timothy Aka pak na naléhání evropských vedoucích církve před rokem avizoval, že "je v procesu vyloučení řady dalších společností z investičního portfolia církve, jako výrobců zbraní, znečišťovatelů životního prostředí a dokonce i společnosti, které nepřípustně zneužívají své zaměstnance ve třetím světě nebo mají pochybnou správu". "Je naší touhou dát dobrý příklad všem našim členům a institucím, protože jde o investování prostředků, které nám Pán svěřil," říkal investiční manažer ústředí církve Timothy Aka začátkem roku 2017. K ničemu takovému však dosud nedošlo a investice i zisky církve z jejích podílů na výrobě a prodeji zbraní, ničení životního prostředí a vykořisťování třetího světa pokračují.

V reakci na norskou výzvu nyní vedení Generální konference vyjádřilo ochotu rozšířit seznam průmyslových odvětví vyloučených z investičního portfolia. Má se jednat o zbrojařský průmysl a subjekty s činnostmi škodlivými pro životní prostředí. Timothy Aka znovu uvedl, že „Generální konference církve chce být dobrým příkladem jak pro členy, tak pro instituce, pokud jde o investování volných prostředků církve“. Dodal, že stávající praxe investování církve do akciových podílů výnosných firem a fondů „není nová a není v žádném případě tajemstvím“. Norská výzva má být projednána na nadcházejícím jarním zasedání celosvětového Výkonného výboru Generální konference církve.

Vedoucí komunikace Norské unie Tor Tjeransen uvedl, že evropští adventisté zastávají tradičně jasný pacifistický postoj a považují investice církve do výroby zbraní za velmi znepokojující. Investiční politika Transevropské divize církve, jejíž je Norská unie součástí, zakazuje investice do zbrojního průmyslu. Podle něho "norští adventisté chtějí být prorockým hlasem nejen vůči vnějšímu světu, ale i vůči vlastní církvi".