pondělí 26. března 2018

V celosvětovém vedení církve adventistů si chtějí bránit v hlasování

Pnutí v celosvětovém Výkonném výboru Generální konference (GK) Církve adventistů sedmého dne stupňované předsedou GK Tedem Wilsonem a jeho nejbližšími spolupracovníky kvůli tomu, že část unií církve v Evropě, Severní Americe, Austrálii a Novém Zélandu přistupuje ve věci duchovenské služby stejně k ženám jako k mužům, výrazně vzrostlo. V právě skončeném korespondenčním dotazníkovém šetření se nadpoloviční většina dotazovaných členů Výkonného výboru GK vyslovila pro to, aby jejich kolegům z uvedených unií bylo ve výboru odňato hlasovací právo a znemožněna účast v pracovních podvýborech. Většina dotázaných také souhlasí s tím, že by církev vůči těmto uniím měla "vyvodit organizační důsledky".

Výsledky šetření projednal a následně zveřejnil v úterý 20. 3. 2018 v americkém Silver Spring "Výbor pro dohled nad jednotou v misii" vytvořený předloni Výkonným výborem GK k tomu, aby se zabýval případnými odlišnostmi mezi postupy jednotlivých organizačních složek církve ve světě a celosvětovými předpisy církve. Ty nyní podle celosvětového vedení církve neumožňují ordinovat ženy do plné duchovenské služby, řada unií, které mají vlastní mandát od členů ve svých regionech, se však rozhodla v této věci pro rovnoprávnost žen a mužů a praktikuje ji. 


V dotazníkovém šetření měli předsedové všech 137 národních unií, 13 kontinentálních divizí celosvětové církve a Středovýchodní a  Severoafrické unie spravované GK vyjádřit nikoli názory své, ale názory, o nichž si myslí, že je zastává většina členů církve na jim svěřených územích. Výsledky u jednotlivých dotazů jsou následující:

1. Měl by Výbor pro dohled nad jednotou misie jmenovat tým, který by citlivě naslouchal, radil se a modlil s předsedy unií, které nejsou v souladu s celosvětovými předpisy Generální konference a Výkonného výboru Generální konference?

Ano - 139 hlasů, Ne - 10 hlasů, Bez odpovědi - 2.

2. Měla by církev vyvodit organizační důsledky pro unie, které nejsou v souladu s celosvětovými předpisy Generální konference a Výkonného výboru Generální konference?

Ano - 108 hlasů, Ne - 34 hlasy, Bez odpovědi - 9.
3. Měli by být vedoucí církve požádáni, aby podepsali dokument o tom, že budou dodržovat celosvětové předpisy Generální konference a Výkonného výboru Generální konference?

Ano - 72 hlasy, Ne - 77 hlasů, Bez odpovědi - 2.

4. Měli by předsedové unií, které nejsou v souladu s celosvětovými předpisy Generální konference a Výkonného výboru Generální konference, mít možnost mluvit (resp. dostat slovo) na zasedáních Výkonného výboru Generální konference?

Ano - 76 hlasů, Ne - 67 hlasů, Bez odpovědi - 8.

5. Měli by předsedové unií, které nejsou v souladu s celosvětovými předpisy Generální konference a Výkonného výboru Generální konference, mít dovoleno hlasovat na zasedáních Výkonného výboru Generální konference?

Ano - 56 hlasů, Ne - 86 hlasů, Bez odpovědi - 9.

6. Měli by předsedové unií, které nejsou v souladu s celosvětovými předpisy Generální konference a Výkonného výboru Generální konference, mít dovoleno sloužit ve stálých výborech nebo ad hoc podvýborech Výkonného výboru Generální konference?    
Ano - 40 hlasů, Ne - 100 hlasů, Bez odpovědi - 11.

Tyto výsledky mají být podle předsedy "Výboru pro dohled nad jednotou v misii" Michaela Ryana, který je zároveň asistentem předsedy GK Teda Wilsona, "vodítkem pro rozhodování Výkonného výboru GK při jeho výročním zasedání" letos na podzim.        

Jak by mohla vypadat "organizační opatření" vůči "nepoddajným uniím, naznačil na předposledním výročním zasedání Výkonného výboru GK předseda GK Ted Wilson. Podle něho celosvětové ústředí církve může podle jejích platných pracovních předpisů (Working Policy) "degradovat unie, tam, kde jsou zřízeny, na misijní pole, což znamená rozpustit unie". Misijní pole pak ztrácejí mandát od vlastních sdružení a sborů v oblasti a jsou přímo podřízena GK. Tento postup však podle pozorovatelů už není na ořadu dne. Podle příslušného pracovního předpisu číslo B 95 15 však takový zásah proti unii musí doporučit výkonný výbor příslušné divize a v něm zasedají předsedové unií z daného světového regionu. Unie a sdružení sborů s veškerým svým majetkem a zaměstnanci jsou rovněž úředně registrovány u státní správy svých zemí a tato registrace může být zrušena jen na jejich vlastní žádost.

Rovněž zbavení člena Výkonného výboru GK práva hlasovat na jeho zasedáních je v rozporu s předpisy církve, zejména s Ústavou Generální konference a Jednacím řádem jejího Výkonného výboru, jak upozornili někteří delegáti na jeho posledním výročním zasedání.    

Tomáš Kábrt s využitím zahraničních materiálů na ANN, Spectrum Magazine a Adventist Today