úterý 24. dubna 2018

Církev se zbaví investic do zbrojního průmyslu

Na žádosti Norské unie, Transevropské a Interevropské divize církve a Adventistické mírové společnosti (APF) rozhodl v březnu Výbor Generální konference (GK) církve adventistů pro řízení investic, že církev přestane investovat své volné finanční prostředky do podílů v podnicích vyrábějících zbraně a do fondů rovněž spojených s touto výrobou. Dubnové jarní zasedání celosvětového Výkonného výboru Generální konference církve se věcí nezabývalo.

V únoru zaslalo vedení Norské unie Generální konferenci církve dopis, ve kterém požádalo, aby církev zastavila své investování do podílů ve zbrojním průmyslu. Takové investice jsou podle norských adventistů v rozporu s hodnotami a učením církve a Ježíše Krista. Zatímco například někteří představitelé církve začali jménem církve její investiční podporu zbrojnímu průmyslu "rozhodně" popírat a dokonce nepravdivě osočovat ty, kteří o norské žádosti informovali, 2. března se k žádosti Norské unie o zastavení investic církve do zbrojního průmyslu oficiálně připojila i vedení Transevropské a Interevropské divize církve.


Celosvětová Generální konference již dříve vyloučila možnost investovat do průmyslových odvětví, která jsou v rozporu s hodnotami adventistů - výroby tabáku, alkoholu, výherních  automatů, pornografie, masa a kofeinových nápojů. V reakci na opakované žádosti z Evropy a Austrálie investiční manažer celosvětového ústředí církve Tim Aka oznámil, že církev přehodnocuje své investice a vyloučí (prodá) z nich své podíly ve společnostech vyrábějících zbraně, znečišťujících životní prostředí, zneužívajících levnou pracovní sílu v rozvojových zemích a také ve společnostech se špatnou pověstí.

Představitelé Transevropské a Interevropské divize vyzvali celosvětové vedení církve, aby přesunulo veškeré stávající investice církve v oblasti „leteckého a obranného průmyslu“ do "oblastí, které jsou více v souladu s etikou církve adventistů sedmého dne." Podle zdroje z Interevropské divize šlo  například o účast církve adventistů ve fondu zahrnujícím podíl v největším evropském výrobci zbraní British Aerospace (BAE). Ten mimo jiné zásobuje bojovými stíhacími a bombardovacími letouny Eurofighter Typhoon (na snímku) Saúdskou Arábii podnikající v posledních letech letecké útoky na Jemen. Tato letadla se aktuálně používají i ve válečných konfliktech v Libyi nebo Afghánistánu. 

Výzva dvou evropských divizí připomněla Generální konferenci církve její vlastní oficiální stanovisko z roku 2002 "Volání po míru", které uvádí: "Církve by neměly být známé pouze duchovními přínosy - i když ty jsou pro ně základní, ale také svou podporou kvality života, a v této souvislosti je podstatné vytváření podmínek pro mír. Potřebujeme pokání ze všech projevů nebo skutků násilí, ve kterých se křesťané a církve v historii a dokonce i současnosti buď aktivně zapojili, tolerovali je nebo se je snažili ospravedlnit. Vyzýváme křesťany a lidi dobré vůle po celém světě, aby se aktivně podíleli na vytváření a udržování míru a byli součástí řešení spíše než součástí problému."

Adventistická mírová společnost se sídlem v USA 30. března zveřejnila na svých webových stránkách otevřený dopis předsedovi Generální konference církve Tedu Wilsonovi, ve kterém mimo jiné uvádí: "Píšeme, abychom podpořili žádost Norské unie, aby Generální konference Církve adventistů sedmého dne přestala investovat do společností zabývajících se výrobou zbraní. Podporujeme výzvu k a) větší transparentnosti ohledně současných investic, b) přísnějším etickým pravidlům pro investice generální konference a c) odprodeji podílů ve zbrojním průmyslu."

Celosvětové ústředí církve reagovalo rozhodnutím z 20. března, které bylo zveřejněno 6. dubna a uvádí: "V souladu s naším dlouhodobým postojem proti válce ukládáme Výboru pro řízení investic, aby přezkoumal všechny současné a potenciální investice a vyloučil společnosti, jejichž příjmy pocházejí primárně nebo podstatně z výroby a prodeje zbraní, bojových vozidel, střeliva nebo jiných bojových systémů. Navíc ukládáme Výboru pro řízení investic, aby se vyhnul investování do společností, které se zabývají výrobou kazetové munice, min nebo jaderných zbraní a vyloučil je bez ohledu na podíly na příjmech nebo trhu, které tyto produkty představují."

Investiční manažer GK Tim Aka původně v této věci odkazoval i na dubnové jarní zasedání Výkonného výboru Generální konference. Nakonec ale, s odůvodněním, že rozhodnutí padlo již před jeho zasedáním, nedošlo na tomto fóru k žádné diskusi ani usnesení na toto téma.


Tomáš Kábrt

Podle ANN, Spectrum a Adventist Today