pátek 20. dubna 2018

Zdeněk Lukšík: Karetní hazard v církvi

Hra v karty není v naši církvi přijata pozitivně a je zařazena mezi nežádoucí praktiky. Určitě je zde nebezpečí propadnout peněžnímu hazardu a pak stojí na místě varování.

Žel vždy se stane, že se od něčeho distancujeme a k něčemu jinému přilneme. Člověk je už takový. Ve snaze o dokonalost nakonec spadne do bahna jinde, jinak a hůře. Dokonce se to může jevit svatě.

Nejsem odborník na karetní hry. Jen vím, že jsou tam nějaké karty, které mají různou přebíjející hodnotu. Viděl jsem ten zápal, jak hráči "mastí" karty a vyhrává ten, kdo s patřičnou dávkou energie mrskne na hromádku trumf. Je to strhující a vtahující, něco co pohltí celou osobnost.


Proč to zde vzpomínám? 

Všiml jsem si, že sám jsem provozoval karetní hru s Biblí. Díky Bohu jsem ji opustil. Tento trend je zajímavý v tom, že vypadá jako posvátný postoj obhájce pravdy. Nejvíce se tento fenomen projevuje v diskuzi s jinak smýšlejícími a praktikujícími lidmi. Každý diskutér se snaží z hromádky veršů v Bibli vytáhnout tu nejvyšší kartu a tak zvítězit nad protivníkem. I v evangelizaci se tento jev objevuje. Utlouci posluchače pomoci karetních veršů z balíčku zvaného Bible. Text Bible byl od začátku souvislý, neveršovaný posvátný text. Nebyl určen pro hádavou diskuzi, ale k předčítání, naslouchání. Objevme opět tu krásu celých příběhů, pasáží, dopisů a nebo proroctví. Určitě jako doplněk patří v dnešní době také exegetický vhled na text, který to Slovo uvádí do porozumění pro dnešní způsob myšlení. Zavrhněme karetní biblickou hru. Je to hazard s lidskými životy. Vyhrát s veršovým esem muže znamenat pokřivit budoucího kandidáta nebes. Jsi hráč, nebo ten kdo naslouchá Božímu Hlasu prostřednictvím Bible, měnícím se působením Ducha Svatého? Nastal čas na změnu v používání posvátného textu.

Zdeněk Lukšík