středa 19. června 2019

Jared Martin: "Screenageři", sklo a evangelium

„Značkový slogan“ církve adventistů zní: „Můžeme vám pomoci porozumět Bibli, abyste našli svobodu, uzdravení a naději v Ježíši." Skvělým způsobem, jak naplnit toto očekávání, jsou biblické lekce sobotní školy. Přesto, když jsem cestoval po různých sborech na celém světě, viděl jsem, že mnoho našich dospívajících a mladých lidí nečetlo ani se neúčastnilo studijního programu lekcí sobotní školy.  Je skutečně vzácné najít v sobotu sbor, kdy by všechny třídy sobotní školy překypovaly lidmi z těchto věkových skupin. I když existuje mnoho důvodů nízké účasti, myslím, že je načase, abychom se zamysleli nad novými a tvůrčími způsoby zapojení mladých členů naší církve.


Instagram je mobilní sociální síť, která umožňuje uživatelům upravovat a sdílet fotografie a videa. Je to také jedna z nejpopulárnějších sociálních sítí na světě s 1 miliardou aktivních uživatelů měsíčně. 32 procenta všech uživatelů internetu jsou na Instagramu, přičemž půl na půl jsou zastoupeni muži a ženy. Instagram je nejoblíbenější u dospívajících a mladých mileniálů: 38 procent uživatelů je ve věku 13 až 24 léta a 31 procento uživatelů ve věku 25 až 34 léta. Pouze 14 procent uživatelů je ve věku nad 45 let. Ve Spojených státech (které mají podobnou demografii jako Austrálie) je Instagram preferovanou sociální sítí dospívajících (32 %), která porazila Twitter (6 %), Facebook (6 %) a Pinterest (1%). Uživatelé Instagramu jsou také vzdělaní: 42 procenta mají vysokoškolské vzdělání a 36 procent absolvovalo nějakou vyšší odbornou školu.

Většina sborů dál používá tištěné brožury sobotní školy. Ale kolik náctiletých a mladých lidí čte papírové publikace? Někteří, ale ne mnoho. Naši teenageři se stali multitaskingovými „screenagery“, kteří nahradili papír sklem displejů a obrazovek. Na rozdíl od statického média z papíru poskytuje sklo pohyblivé, interaktivní, propojující a vizuální médium, které je vysoce působivé a vždy umožňuje sdílení. Pro nejnovější generace v našich adventistických sborech je verbální nahrazeno vizuálním, seď-a-poslouchej je  nahrazeno zažij-a-sleduj a „komandování“ je nahrazeno spoluprací. Pro "screenagery" je vše, co chtějí vědět, k dispozici v rychlém vyhledávači Google, prostřednictvím výměny zpráv s přáteli na sociálních sítích nebo od lidí, které sledují online. V důsledku tak velkého počtu mladých lidí, kteří používají Instagram, jsem se rozhodl pro tuto platformu jako ideální při sdílení biblických lekcí sobotní školy.
 
Každý den sdílím nový příspěvek s hlavní myšlenkou a třemi důležitými body z každodenních lekcí. Každý příspěvek je menší než 100 slov. Obrázky v každém příspěvku odpovídají obrázkům použitým v mobilní aplikaci Sobotní škola a na webu sabbath-school.adventech.io, uživatelům je k dispozici odkaz ke stažení bezplatné aplikace a přečtení plných studijních průvodců ve více než 40 různých jazycích (včetně češtiny a slovenštiny - pozn. překl.). Řada hashtagů organicky přivede uživatele na přístup sdasabbathschool. Alternativně mohou uživatelé vyhledávat sdasabbathschool ve vyhledávacím panelu Instagramu.

Klíčovou výhodou používání Instagramu je, že uživatelé mohou sdílet komentáře a dotazy v rámci každého příspěvku. Toto zapojení je důležité pro ty, kteří žijí ve větších vzdálenostech od sboru a nemusí jej být schopni navštěvovat každou sobotu. Také dává hlas těm, kteří se nemusí cítit pohodlně mluvit ve své skupině sobotní školy ve sboru.  Důležité je, že tyto rozhovory se mohou dít kdekoli a kdykoli, protože prostřednictvím Instagramu spolu komunikují lidé z celého světa.

Kdysi v 19. století bylo Ellen Whiteové ukázáno ve vidění, že její manžel James by měl začít vydávat malé noviny, které jako “paprsky  světla” nakonec “prozáří celý svět”. Dnes, v digitálním věku, se tato vize naplňuje rychlostí světla a mladí členové našich sborů jsou v čele této nové formy zvěstování evangelia.

Jared Martin je pomocným pastorem australských sborů Mt Gravatt a Brisbane Fijian, tvůrcem a vývojářem aplikace Sobotní škola