čtvrtek 17. října 2019

Lowel C. Cooper: Politika v církvi

Politiku máme obvykle spojenou s negativní konotací. O politické činnosti se obvykle uvažuje tak, že obsahuje etické kompromisy, zkreslování pravdy, účelové protežování určitých zájmových skupin a intenzivní kritiku názorů a charakteru jejich odpůrců. Pokud jste označeni za „politického představitele“, pravděpodobně byste to  neměli považovat za kompliment. Mluvit o „politice v církvi“ navozuje dojem, že v organizaci existuje cizí prvek, který podkopává očekávanou čistotu procesu a jednoznačné zaměření na misii. Mnozí si myslí, že církev je a musí být nepolitická. Tato esej tvrdí, že politika je nezbytnou součástí života společenství - dokonce i církve - a že uplatňování moci musí být formováno duchovními principy.

Všechny společnosti, které nejsou diktaturami, používají politiku.  Každá organizace potřebuje systém struktury a autority. Politika je proces zajišťující distribuci moci a rámce pro hodnotovou kontrolu ve společnosti. Jinak se život ve společenství stává bojem o přežití brutální silou. V civilizované společnosti je politika nezbytným prvkem soužití s ostatními. Politika získala poněkud negativní pověst kvůli pochybnému chování a praktikám, které používají osoby nebo skupiny hájící specifické zájmy a ideologie. Kladivo lze použít k zatlučení hřebíku, který spojuje dva kusy dřeva dohromady, nebo lze kladivo použít k rozbití okna pro usnadnění vstupu do domu, krádeži nebo k zranění soupeře. I politiku lze použít pro dobré nebo pochybné účely.

I církev používá politické postupy, aby určila, kdo má mít autoritu a jak bude organizace fungovat. Církev je dynamická, nikoli statická organizace. Žije v prostředí změn a využívá politické procesy, aby zůstala relevantní. V církvi je politika nezbytná! Je naléhavě nutné, aby členové a vedoucí církve věděli, jak používat politiku eticky a moudře; jak se vyhnout jejímu úmyslnému nebo nechtěnému zneužití a jak zajistit, aby politické procesy vedly k prospěchu celé církve. Tento přístup okamžitě vyvolává morální a etické otázky. Jako křesťané prostě nemůžeme ignorovat spiritualitu, když přemýšlíme o politice. Eugene Peterson vznáší důležité postřehy o politických okolnostech vedení: „Protože vedení je nutně výkon autority, snadno se překlápí do výkonu moci. Ale v okamžiku, kdy se to stane, začne škodit vedoucímu i vedeným.“ 1)

Politika je nezbytným a žádoucím prvkem církevního života. Ale církevní politika musí být strukturována na velmi odlišné etické platformě, než je ta, která obecně převládá ve společnosti.


Politika v akci: Příklady z Bible


V Bibli je řada příkladů politiky činné v náboženské komunitě. Tyto příklady ilustrují řádné i nesprávné užívání moci, informací a politické nástroje použité k dosažení požadovaných, i když ne vždy příkladných výsledků.

Genesis 11: 4 popisuje touhy obyvatelstva vybudovat "si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi": "Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“ 2) Strach je obvyklým motivem politické akce a v tomto případě způsobuje kolektivní akci k vytvoření domněle bezpečného prostředí.