pátek 6. prosince 2019

Stanovisko vedení Severoněmecké unie k "výstraze" vyslovené 15.10.2019 Výkonným výborem Generální konference

Výkonný výbor Generální konference (Celosvětového vedení Církve adventistů sedmého dne) vyslovil na svém podzimním zasedání 15.10.2019 poměrem 164 ku 124 hlasům výstrahu Severoněmecké unii a dalším uniím  týkající se jejich praxe ordinování do plné duchovenské služby. Tato výstraha platí také pro adventistické církevní vedoucí v Dánsku, Norsku a Švédsku. I dvě severoamerické unie (Kolumbijská a Tichomořská) obdržely výstrahu ohledně jejich praktikování ordinace žen.

K historii Severoněmecké unie

23. dubna 2012 schválila konference Severoněmecké unie poměrem 160 ku 47 hlasům, že na území Severoněmecké unie budou moci být ordinovány i kazatelky stejně, jako jejich mužští kolegové. Východisky pro diskusi, která tomuto rozhodnutí předcházela, byly tři platné normy: a) společenská norma antidiskriminačního zákona v civilním a pracovním právu, b) spolkový Všeobecný zákon o rovném zacházení z roku 2006, který zakazuje diskriminaci na základě rasy, etnického původu, pohlaví, vyznání nebo světového názoru, postižení, věku nebo sexuální orientace a především c) biblická norma vyjádřená v Základních věroučných výrocích Církve adventistů sedmého dne, bodu 14: "Nesmí nás dělit rasové, kulturní, vzdělanostní a národnostní rozdíly nebo rozdíly mezi urozenými a nízkými, bohatými a chudými, mezi mužem a ženou"

Z letošního setkání adventistických kazatelek ve Friedensau v Severoněmecké unii (Foto: Andrea Cramer)

K praxi ordinace - pověření

Protože pracovní předpisy (Working-Policy) světové církve nepředpokládají ordinaci žen do kazatelské služby celosvětově, zohlednil Výbor Severoněmecké unie rozhodnutí unijní konference tak, že zvolil zrovnoprávnění pastorů a pastorek jen na území příslušném Severoněmecké unii, což pracovní předpisy církve umožňují: Vedle ordinace do služby na celém světě (Ministerial Credential), která je vyhrazena jen mužům, znají pracovní předpisy i druhou formu plného úvazku v kazatelské službě (Comissioned Minister Credential), která je celosvětově určena pro ženy i muže. Rozdíl spočívá právě v tom, že první forma má celosvětovou platnost a druhá má platnost národní. První povolání se nazývá "ordinace" a druhé "pověření". Obě jsou však povoláními do plného úvazku ke kazatelské službě. Výbor Severoněmecké unie se pro svou oblast usnesl používat výhradně druhou formu povolání, pověření (Commissioned minister Credential), stejně pro muže a ženy. Tím je dosaženo rovného postavení kazatelek a kazatelů na území Severoněmecké unie.